Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PC

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Vũ Văn Tuấn cho biết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, huyện Bảo Thắng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ huyện. Đồng thời, huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện hàng năm và đối với từng năm lựa chọn điểm nhấn cụ thể để thực hiện.

Cụ thể, năm 2016, huyện Bảo Thắng đã lựa chọn điểm nhấn là mở rộng hình thức tổ chức chào cờ hàng tháng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương tại các đảng bộ xã, thị trấn, đảng bộ trực thuộc. Thông qua việc tổ chức chào cờ, các địa phương, đơn vị cùng nhau ôn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đặc biệt, tại các xã, thị trấn, tại buổi chào cờ đã biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác vào sổ ghi danh. Việc làm này đã tạo ra phong trào thi đua sâu rộng từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân ở Bảo Thắng.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Bảo Thắng đã duy trì nghiêm túc thực hiện đăng ký nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, trong đó 100% cán bộ, đảng viên trong huyện đã tự giác thông báo kết quả thực hiện. Điển hình trong đó, nhiều chi, bộ đảng, nhiều cán bộ từ thôn, chi uỷ đều đã có những việc làm cụ thể trong việc nêu gương đóng góp tiền của, đất đai, công sức trong xây dựng nông thôn mới. Từ hành động đó đã lôi cuốn hàng nghìn gia đình tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ rào, cây cối để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Huyện uỷ Bảo Thắng cũng đã gắn việc học và làm theo Bác với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, trong đó nhiều cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Đơn cử như Thường trực Huyện uỷ đã trực tiếp đối thoại với nhân dân thị trấn Tà Loỏng và các xã: Sơn Hà, Phú Nhuận, Bản Phiệt, Bản Cầm, Thái Niên… để giải quyết triệt để những vấn đề nhân dân quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Vũ Văn Tuấn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và cần khắc phục trong thời gian tới như việc thực hiện nêu gương của cán bộ chủ chốt chưa rõ nét, chưa có sức lan toả mạnh mẽ trong nhân dân; một số nơi đăng ký nêu gương còn hình thức, chưa thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đăng ký; việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến chưa kịp thờ
i…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh 
trao đổi với cán bộ, đảng viên huyện Bảo Thắng - Ảnh: PC

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05 của huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh huyện Bảo Thắng đã nhận thức đúng và hành động rõ rét trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh, từ nhận thức đúng và hành động rõ nét, huyện Bảo Thắng đã đạt được nhiều kết quả, trong đó thể hiện rõ ở việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, đặc biệt tính tiền phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được nâng lên, nhất là tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm, dân chủ nêu gương… trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tiếp xúc với nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị huyện Bảo Thắng tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng những giá trị cơ bản, cốt lõi của của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị việc làm của Bác. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch làm theo của từng tập thể, cá nhân, huyện cần lựa chọn nhiệm vụ đột phá, khả thi để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết triệt để những bức xúc trong dân; đối với cá nhân tự xây dựng kế hoạch, lựa chọn việc học và làm theo Bác phù hợp để thực hiện theo từng năm
.

Đồng chí Mai Văn Ninh lưu ý, huyện Bảo Thắng cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đến tuyên truyền, gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, điển hình để tạo sức lan toả cách làm hay đó tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để biểu dương những tập thể, cá nhân tốt, ngược lại để uốn nắn kịp thời những tập thể, cá nhân còn yếu kém
.../.
tin, ảnh: Phạm Cường