Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, những điển hình trong việc làm theo tấm gương của Bác.

Đối với các đơn vị, địa phương của tỉnh Đồng Nai, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã thực hiện bằng những việc làm thường nhật, cụ thể như: Gắn trách nhiệm của từng cán bộ trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, các nhu cầu bức xúc của nhân dân; sửa đổi lối làm việc, giảm các thủ tục hành chính rườm rà; niềm nở phục vụ tận tình nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ việc làm theo tấm gương của Bác, tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm hay như: “Mỗi ngày làm theo một đức tính của Bác”, “Nhật ký mỗi ngày làm một việc tốt cho dân”, “Tiết kiệm nghĩa tình 2.000 đồng”, “Vận động hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng”...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tiết kiệm chi 10% tổng ngân sách được giao, đồng thời bố trí sắp xếp, bố trí bộ máy tinh gọn hiệu quả; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn; vận động hỗ trợ tiền mua sách vở, quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo... Cũng từ cuộc vận động, đã có nhiều gia đình nêu cao ý thức tiết kiệm trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động, trong năm 2008 và 2009, toàn tỉnh đã hướng mạnh vào việc thực hiện chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, lấy việc làm theo là nhiệm vụ trọng tâm, lấy việc nêu gương làm giải pháp động lực. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình như: Gương thầy cô giáo tâm huyết với nghề, sáng tạo trong giảng dạy, yêu học sinh; gương chiến sĩ công an liêm khiết, tận tụy với công việc; gương thầy thuốc thể hiện cao y đức và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; gương nông dân sản xuất giỏi, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện; gương các chức sắc tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, chăm lo cho người nghèo; gương cán bộ đảng viên gương mẫu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.../.