Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu
tại buổi làm việc. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Báo cáo với Ðoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết: Tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành kế hoạch qui định cụ thể công việc mà cấp ủy, chính quyền đoàn thể và tất cả đảng viên, công chức, viên chức phải làm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, tất cả Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở đều ban hành kế hoạch thực hiện; trong đó nhiều cấp ủy đã xác định được nội dung cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.069 cuộc với trên 42.190 người tham dự, trong đó có 23.735 đảng viên. Trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chú trọng đến cơ sở, chỉ đạo các chi bộ trong sinh hoạt thường kỳ phải xây dựng được nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong thực hiện, các cấp ủy phải thường xuyên thay đổi hình thức học tập, tránh sự gò ép, trở thành việc làm hình thức. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Trà Vinh. Tỉnh ủy Trà Vinh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên đã đem lại những kết quả bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Trà Vinh cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên. 

Qua khảo sát, đồng chí Mai Văn Ninh cho rằng, ở một số chi bộ còn nặng về hình thức và lúng túng trong xác định làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Vì vậy, Tỉnh ủy Trà Vinh cần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tất cả đảng viên nhận thức đúng, hành động đúng, nêu gương tốt để tuyên truyền vận động nhân dân học tập và làm theo.

Trước đó, Ðoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải và có buổi làm việc với Huyện ủy Duyên Hải./. 

Phúc Sơn /TTXVN