Ngày 17/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trong chiến tranh hay hòa bình, Đảng bộ, quân và dân TP Đà Nẵng luôn khắc ghi lời dạy của Người, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
trao Bằng khen cho 06 cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo lời Bác
(ảnh: Đình Tăng)

Đặc biệt, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện nói đi đôi với làm.

Việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, trong ba năm qua (từ 2016 đến 2019), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng của TP đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, từng bước tạo ra nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong đời sống cán bộ đảng viên, trong hoạt động, công tác của các tổ chức cơ sở đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an binh, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin vào Đảng, vào chính quyền của nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố. Việc học tập thông qua các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẳy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.

TP đã chủ động lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về năm xây, ba chống. UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Chỉ thị số 14 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.

Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của TP.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thông qua gương người thật, việc thật để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân. Tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tránh thực hiện một cách chung chung, hình thức, khẩu hiệu suông. Nhiểu cách làm mới, thiết thực đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn TP như như: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thổng, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Đảng ủy Công an và Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai thực hiện gắn với phong trào Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; các Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung, các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Viễn thông... lựa chọn các nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh, năng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ khách hàng; Thành Đoàn Đà Nẵng phát động cuộc vận động Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm; thực hiện các công trình Thanh niên; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng; thực hiện các mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”.

Nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cản bộ, đảng viên, nhân dân tham gia cở các địa phương, như Giảm lời nói, tăng hành động; Giảm lý do, tăng biện pháp; Giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết…, gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thiết thực, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biển, tự chuyển hóa trong cản bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức Đảng ở Đà Nẵng đưa vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tại chi bộ và cơ quan. Các cấp ủy đảng nâng cao công tác tự phê binh, phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là các đợt sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm Đảng viên, thẳng thắn trong góp ý, tự phê và phê bình trên tinh thần xây dựng; mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí thì nhiều hạn chế, khuyết điểm cũng đã bộc lộ, cần giải pháp khắc phục. Trong đó, đáng chú ý là một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thậm chí còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, búc xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Việc phát hiện và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo chưa thường xuyên, chưa đồng bộ và kịp thời, thiếu sức lan toả...

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
trao Bằng khen cho 08 tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo lời Bác
(ảnh: Đình Tăng)

Để việc thực hiện Di chúc và học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra. 

Theo đồng chí Võ Công Trí, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng.

“Cần gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng thời tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, bức xúc, những việc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra, tránh tình trạng hình thức, chung chung”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí lưu ý.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng 08 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2019./.

Đình Tăng