Cán bộ công chức Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động
(Nguồn: Báo Hưng Yên)

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thời gian qua, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng kế hoạch, yêu cầu, bảo đảm khoa học và bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã triển khai sắp xếp lại các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh từ 14 phòng xuống còn 13 phòng.

Đến tháng 5/2019, Cục Thuế đã tiến hành hợp nhất một số chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực theo Quyết định số 785/QĐ - BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chi cục Thuế huyện Tiên Lữ hợp nhất với Chi cục Thuế huyện Phù Cừ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ; Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên hợp nhất với Chi cục Thuế huyện Kim Động thành Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động.

 Cùng với việc thành lập các chi cục thuế khu vực, Cục Thuế tỉnh tiến hành tinh giảm từ 34 đội thuế trực thuộc 4 chi cục thuế trước khi sáp nhập xuống còn 15 đội thuế trực thuộc 2 chi cục thuế khu vực kể trên, giảm 19 đội thuế tương ứng với giảm 19 đội trưởng đội thuế.

Theo đồng chí Chu Tường Anh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, mục đích của việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động, hiệu lực, hiệu quả thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại ngành thuế theo đúng chương trình công tác giai đoạn 2015 – 2020. Việc tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng, các chi cục thuế tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế  - xã hội tại địa phương, song không làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách; đồng thời là nhân tố tác động trở lại đối với ngành thuế trong việc đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý...

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó có việc hợp nhất các chi cục thuế tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên cũng được thực hiện tương tự tại một số địa phương khác trên cả nước như: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế./.

K.G (tổng hợp)