leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Ảnh: Phạm Cường 

Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm và triển khai Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020) trên mạng xã hội VCNET, ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành công văn số 2081-CV/BTGTU chỉ đạo đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị thực hiện triển khai phổ biến rộng rãi Thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên đang công tác trong ngành Tuyên giáo, tích cực tham gia nhằm tuyên truyền sâu rộng lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Báo Văn nghệ Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương đăng tải Thể lệ Cuộc thi, tuyên truyền về truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng; kịp thời đưa tin, bài giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi để thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của người xem, bạn đọc. Thường xuyên cập nhật câu hỏi thi, thông tin kết quả hằng tuần và tuyên truyền lễ Tổng kết Cuộc thi.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp và các Trường Cao đẳng trên địa bàn khuyến khích cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh (từ 14 tuổi trở lên) tích cực tham gia Cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp đề nghị Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có hình thức phù hợp thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi tại địa phương mình; định hướng Đài truyền thanh cấp huyện thường xuyên thông tin về Cuộc thi.

Ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên ban hành công văn số 2106-CV/BTGTU, đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia dự thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET từ điện thoại thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh treo banner và liên kết đường link tới Cuộc thi trên mạng xã hội VCNET.

Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về truyền thống 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 
Bấm vào đây để tham gia  thi: https://vcnet.vn/ 

 

Phạm Cường