leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Hoàng Anh 

Theo đó, 36 đề tài (hồ sơ năm 2020 đợt 1) thuộc 7 lĩnh vực gồm: Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học; Kinh tế học; Luật học; Sử học, khảo cổ học, dân tộc học; Ngành tâm lý học, giáo dục học; Liên ngành Văn học - ngôn ngữ học; Liên ngành Văn hóa học - Nghiên cứu nghệ thuật -Thông tin đại chúng và Truyền thông.

Đáng chú ý, trong 36 đề tài được phê duyệt lần này có tới 22 đề tài trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực khác có từ 01đến 05 đề tài được phê duyệt.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến tháng 4/2020).

Theo đánh giá của các nhà khoa học, nghiên cứu cơ bản ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam./.

BL