Ảnh minh họa.  Nguồn: qdnd.vn

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến hết ngày 18/9/2018 (theo dấu bưu điện).

Ban Tuyển sinh yêu cầu thời gian các học viện, trường báo cáo phương án đề nghị điểm tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngày 21/9/2018.

Cụ thể các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển

bổ sung

Mức điểm

nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

Ghi chú

1

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

 

 

14

 

 

 

- Ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT: 0251 3529100

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Lục quân 2;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

7860201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

14

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

04

18,70

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

06

19,30

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

04

19,90

2

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 

 

 

08

 

 

 

- Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

- ĐT: (0258)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn

- Website: http://www.tcu.edu.vn

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Thông tin;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

 

7860221

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

08

 

 

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

08

18,30

 

 

 

 

 

 

 

3

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN - HEM PICH)

 

 

 

07

 

 

 

- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

- ĐT: 0283 984 2768- Website: ttp://www.tdnu.edu.vn

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

VPH

7860220

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

07

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

04

20,25

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

03

19,95

 

 

 

 

 

 

 

4

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

 

 

08

 

 

 

- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- ĐT: 069 695 167

- Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn

 

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Chính trị;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

 

 

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 

7310202

1. Văn, Sử, Địa (C00)

2. Toán, Lý, Hóa (A00)

3. Toán, Văn, tiếng Anh (D01)

08

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

06

 

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

01

25,75

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

 

 

 

05

18,35

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

02

 

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

 

 

 

01

19,65

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

 

 

 

01

19,80

5

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

 

 

06

 

 

 

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219

- Website: http://www.sqlq1.edu.vn.

 

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Lục quân 1;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

7860201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

06

 

 

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên-Huế

 

 

 

06

20,65

 

 

 

 

 

 

 

6

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

TGH

 

 

03

 

 

 

- Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211 353 9021

- Website:http://www.siquantangthietgiap.vn

- Email: Ktthanh1976ttg@gmail.com

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

 

7860206

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

03

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

02

19,35

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

01

19,65

 

 

 

 

 

 

 

7

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

HGH

 

 

03

 

 

 

- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 0243 361 1253

- Website: http://www.sqph.edu.vn

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Phòng hóa;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

 

7860229

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

03

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

02

20,60

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

01

19,05

 

 

 

 

 

 

 

8

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

 

 

02

 

 

 

- Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 0243 361 4557

- Website: http://www.Hocvienpkkq.com

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe ngành Kỹ thuật Hàng không của Học viện Phòng không - Không quân;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt) và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

 

7520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

02

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

01

20,40

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

01

21,70

 

 

 

 

 

 

 

9

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

NQH

 

 

01

 

 

 

- Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

- ĐT: 0243 565 9449

- Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặc hvkhqs.edu.vn@gmail.com

- Website: http://www.hvkhqs.edu.vn

 

 

 

 

 

- Tuyển thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2018 và đủ điều kiện sức khỏe của Học viện Khoa học quân sự;

- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2018 và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển đại học quân sự của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển;

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng cộng điểm 3 môn xét tuyển (không có điểm liệt), đã nhân hệ số môn tiếng Anh, quy đổi theo quy chế và điểm ưu tiên (nếu có).

 

* Ngành Ngôn ngữ Anh

 

7220201

Tiếng Anh, Toán, Văn

01

 

 

Thí sinh Nam (cả nước)

 

 

 

01

17,54

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Anh