Ảnh minh họa: Bích Liên

 Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt 9 nghìn tỷ đồng; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là gần 3,5 nghìn tỷ đồng. Bộ đã và đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy các lợi thế của biển, giúp nhiều tỉnh, thành phố khó khăn trước đây chuyển mình mạnh mẽ.

Đặc biệt, chiến dịch chống rác thải nhựa đã phát huy nhiều hiệu quả khi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tỉnh, thành phố đến huyện, xã trong cả nước. Công tác dự báo khí tượng thủy văn sát với tình hình diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường…

Với sự chủ động trước những vụ việc phát sinh phức tạp diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những phản ứng nhanh, thể hiện được vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cụ thể như sự cố cháy tại Nhà máy Rạng Đông, sự cố dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước ở Nhà máy nước sạch sông Đà...

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển; công tác khoa học và công nghệ …Đây là những nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ giao Bộ phải thực hiện. Với sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị, mọi việc đều có chuyển biến tích cực cả về tiến độ và chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: tình trạng khiếu kiện đất đai và môi trường có xu hướng tăng; vấn đề ô nhiễm không khí và quản lý nguồn nước...

Trong những tháng cuối năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung trọng tâm vào việc hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ và Quốc hội; sớm ban hành thông tư liên quan tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường.../.

Bích Liên