Công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 02 năm 2018 về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN Phùng Xuân Nhạ đã có công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch HĐCDGSNN trước ngày 18 tháng 02 năm 2018.

Bộ trưởng, Chủ tịch HĐCDGSNN cũng chỉ đạo: Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định hiện hành phải có báo cáo về HĐCDGSNN. Với những trường hợp này, HĐCDGSNN cương quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐCDGSNN về kết quả rà soát ứng viên.

Ngày 8/2/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017.

Theo đó, sau khi HĐCDGSNN công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...); một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn GS, PGS và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng HĐCSGSNN...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018./.

Mỹ Anh