Đ/c Bùi Thế Đức - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Đình Tăng).

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học- công nghệ và môi trường, công tác trí thức, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động để học tập, triển khai đạt hiệu quả.

“Việc tiếp thu, cụ thể hoá và tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương được Đà Nẵng thực hiện hết sức nghiêm túc. Đến nay, TP đã có 19 văn bản chỉ đạo về vấn đề này. Cùng với đó, TP cũng đã quan tâm chăm lo đầu tư, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa hoc - công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển thị trường KHCN, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thúc đẩy sản xuất và nâng cao tiềm lực KHCN. TP cũng đã đầu tư kinh phí cho nghiên cứu KHCN và ứng dụng thành tựu KHCN; chú trọng phát triển đội ngũ trí thức, xem đây là lực lượng quan trọng để tham gia thúc đẩy sự phát triển của TP trên mọi lĩnh vực...” - đồng chí Võ Công Trí cho biết.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, đến nay, tại Đà Nẵng, cơ chế quản lý nhiệm vụ KHCN được tâp trung đổi mới. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu của KHCN được chú trọng thực hiện, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống ô nhiễm môi trường, xây dựng văn hoá, văn minh đô thị; tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp; không ngừng nâng cao tiềm lực KHCN, đồng thời triển khai nhiều chính sách nhằm phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức trong việc tham gia xây dựng và phát triển TP.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, TP cũng luôn coi trọng, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của mọi người dân. Đà Nẵng đã nhận được nhiều giải thưởng lớn của quốc gia và quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Hiện nay, đội ngũ trí thức của Đà Nẵng tiếp tục được tăng cường với khoảng 62.350 người (chiếm 6,48% so với dân số và 12,96% so với lực lượng lao động của TP). Để phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, TP đã ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 992) và đã cử 645 học viên Đề án theo học tại các trường uy tín trong nước, các cơ sở đào tạo có chất lượng ngoài nước (hiện đã có 461 học viên đã tốt nghiệp). Đà Nẵng cũng đã huy động các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao KHCN, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, ươm tạo công nghệ. Quan tâm xây dựng, phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP gồm 33 hội thành viên, 12 trung tâm trực thuộc với hơn 150.000 hội viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cùng còn một số tồn tại như: Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng KHCN tại một số địa phương, đơn vị, tổ chức còn hạn chế. Việc triển khai công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chủ yếu là lồng ghép vào hoạt động chuyên ngành hoặc thực hiện theo sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, dự án. Cơ chế quản lý và phân định trách nhiệm ở một số lĩnh vực chưa thật sự rõ ràng giữa các cơ quan chuyên môn…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục tập trung phát triển KHCN gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển KHCN trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra,  giám sát; tập trung phát triển tiềm lực KHCN gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thu hút, tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về làm việc tại Đà Nẵng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng phó, chống BĐKH và triển khai, rà soát quy hoạch tài nguyên nước trong điều kiện BĐKH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng có hiệu quả Đề án Thành phố môi trường đến năm 2020; tăng cường các hoạt động giám sát môi trường …

Quang cảnh tại buổi làm việc (ảnh: Đình Tăng).

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cũng nêu lên một số kiến nghị như: Đề nghị Trung ương sớm chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thể chế hoá về mặt nhà nước đối với việc triển khai Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ  hợp với tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là các dữ liệu về doanh nghiệp, đất đai, công dân, phương tiện giao thông...

Kết luận tại buổi làm việc,đồng chí Bùi Thế Đức - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về KHCN và môi trường, công tác trí thức thời gian qua; đề nghị Đà Nẵng tiếp tục chủ động phát huy tiềm năng kHCN, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, góp phần đưa TP tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Về các kiến nghị của Đà Nẵng, đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo với Trung ương để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và thăm khu trồng rau sạch Tâm An ở huyện Hòa Vang./.

Đình Tăng