Đây là quyết tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng nhằm đưa Đà Nẵng sớm trở thành TP môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Kế hoạch này nằm trong Nghị quyết 204/NQ-HĐND 19/12/2018 của HĐND TP.Đà Nẵng ban hành trước đó.

Việc phân loại rác thải tại nguồn là hết sức cấp thiết và giúp Đà Nẵng sớm đạt mục tiêu 
 trở thành thành phố môi trường (Ảnh: Đình Tăng)

Theo đại diện UBND thành phố Đà Nẵng, có nhiều biện pháp đặt ra trong quá trình thực hiện việc thu gom và xử lý rác tại Đà Nẵng được UBND thành phố yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các địa phương trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt, công tác thu gom, vận chuyển CTRSH được UBND thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu để chỉ đạo thực hiện trong thời gian sắp tới là phải có 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở TN&MT cùng các địa phương quan tâm, phấn đấu đến năm 2020 dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại các bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý CTR và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh nơi công cộng, kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan khu dân cư, đô thị; huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan tại khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu trú. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng tập trung thực hiện tốt kế hoạch giảm thiểu phát sinh CTRSH tại nguồn, hưởng ứng phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng 1 lần...; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý CTRSH.

TP dự kiến tổng nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư có liên quan này khoảng 8.546 tỷ đồng; trong đó ngân sách đầu tư của thành phố là 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc đưa CTRSH đi vào cuộc sống, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao các sở, ban, ngành trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 204/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo UBND thành phố để bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đảm bảo tiến độ; định kỳ trước ngày 25/6 hằng năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

Đình Tăng