4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 đều giành được huy chương.
Ảnh: Bộ GD&ĐT 

Một số đội tuyển có thành tích ổn định, đoạt nhiều giải cao, xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi như: đội tuyển Toán, Hoá học, Vật lí và Tin học. Tình trạng số học sinh đoạt giải không ổn định, số Huy chương Vàng và Huy chương Bạc chiếm tỉ lệ thấp, nhiều môn không có Huy chương Vàng trong nhiều năm từ năm 2011 trở về trước (như Sinh học, Tin học) đã được khắc phục.

Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực liên tục có những chuyển biến, tiến bộ trong các năm từ 2013 đến 2017 theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Kết quả Olympic khu vực và quốc tế từ năm 2007-2018

Năm

Số thí sinh dự thi

Huy chương

Bằng khen

Tổng số giải

Vàng

Bạc

Đồng

2007

31

6

10

6

4

26

2008

31

10

6

12

1

30

2009

31

3

13

10

4

30

2010

31

2

12

7

4

25

2011

31

2

5

17

4

28

2012

31

5

15

11

0

31

2013

36

9

11

13

3

36

2014

42

12

21

8

1

42

2015

37

12

16

6

3

37

2016

37

9

14

11

2

36

2017

37

14

13

4

3

34

2018

38

13

14

11

0

38

 

Cụ thể, năm 2013, có 36/36 lượt học sinh tham dự Olympic Khu vực và quốc tế  đoạt giải; gồm 9 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc,12 Huy chương Đồng và 03 Bằng khen.

Năm 2014, có 42/42 lượt học sinh tham dự Olympic Khu vực và quốc tế  đoạt giải; gồm 12 Huy chương Vàng; 21 Huy chương Bạc; 8 Huy chương Đồng và 01 Bằng khen.

Năm 2015 cũng là năm bội thu giải thưởng Olympic quốc tế của học sinh Việt Nam. Với 7 đoàn dự thi gồm 28 học sinh tham gia 37 lượt thi (14 lượt thi khu vực và 23 lượt thi quốc tế), Việt Nam giành 12 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 6 Huy chương Đồng; 3 Bằng khen.

Năm 2016, có 36/37 lượt học sinh tham dự Olympic Khu vực và quốc tế đoạt giải; gồm 9 Huy chương Vàng; 14 Huy chương Bạc; 11 Huy chương Đồng và 02 Bằng khen.

Năm 2017, có 34/37 lượt học sinh tham dự Olympic Khu vực và quốc tế đoạt giải; gồm 14 Huy chương Vàng; 13 Huy chương Bạc; 4 Huy chương Đồng và 03 Bằng khen.

Năm 2018, cả 38/38 lượt học sinh thuộc 07 đội tuyển tham dự Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt Huy chương (13 Huy chương Vàng: 14 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng). Đặc biệt, em Nguyễn Phương Thảo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng, đồng thời đoạt điểm cao nhất tại Olympic Sinh học Quốc tế.


Biểu đồ kết quả dự thi Olympic khu vực và quốc tế từ năm 2007-2018. Nguồn: Bộ GD&ĐT

Đánh giá về thành tích của học sinh Việt Nam tham dự các Olympic khu vực và quốc tế, Bộ GD&ĐT cho rằng có nhiều nguyên nhân; song về cơ bản có thể kể đến các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, những đổi mới căn bản, đồng bộ về quản lý trong công tác tổ chức thi chọn HSG quốc gia và tập huấn các đội tuyển của Bộ GDĐT như: Tổ chức sớm kỳ thi chọn HSG quốc gia để tăng thời gian tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực; có kế hoạch, chương trình tập huấn cụ thể; tiếp cận dần với hình thức thi của khu vực và quốc tế; trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic đối với môn Tin học triển khai áp dụng thi, chấm trực tiếp như hình thức tổ chức thi của quốc tế.

Thứ hai, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác coi thi, chấm thi các vòng chọn HSG đảm bảo khách quan, trung thực, đánh giá đúng trình độ học sinh để chọn được những học sinh giỏi nhất tham dự các đoàn HSG khu vực và quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục duy trì, bổ sung chính sách tuyển thẳng vào ĐH,CĐ đối với các học sinh đoạt giải HSG quốc gia và ưu tiên cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng học bổng do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam cho các học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế, tạo động lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao của học sinh và các nhà trường./.

Mỹ Anh