Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của viễn thông - công nghệ thông tin, triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, thời gian qua, UBND Tuyên Quang đã luôn nỗ lực để đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Tuyên Quang đã có một cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử và việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn VNPT hôm nay là một dấu mốc quan trọng để Tuyên Quang có thêm nguồn lực và điều kiện thuận lợi nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, VNPT sẽ bảo đảm mọi nguồn lực, cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh và phát triển bền vững của tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật VT-CNTT cho các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2017 - 2022. (Ảnh: T. Quỳnh)

VNPT cũng đồng thời cung cấp các giải pháp tổng thể, bố trí chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ tỉnh đảm bảo, nâng cao vấn đề an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

Ngoài ra, VNPT sẽ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang trong phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT thông qua nhiều chương trình như: Tạo điều kiện để các sinh viên VT-CNTT trên địa bàn tỉnh thực hành, thực tập tại các đơn vị của VNPT; Tiếp nhận các sinh viên giỏi về công tác tại đơn vị theo yêu cầu; Phối hợp hỗ trợ trong việc nâng cao trình độ chuyên ngành VT-CNTT cho cán bộ, công chức tỉnh Tuyên Quang nhằm đáp ứng xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về VT-CNTT phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh có nhu cầu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho biết, VNPT sẽ dành mọi nguồn lực, đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang trong việc phát triển, hoàn thiện hệ sinh thái chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số và các giải pháp thông minh trong những lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như: du lịch, quy hoạch đô thị, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, giao thông…, góp phần cải thiện các chỉ số của tỉnh về ứng dụng CNTT, cải cách hành chính. Các hệ thống, giải pháp của VNPT không chỉ linh hoạt mà còn có tính mở, đảm bảo tương thích, kết nối với các hệ thống, giải pháp của các doanh nghiệp khác đang được triển khai tại tỉnh.

Cùng với đó, VNPT cũng sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong việc khảo sát, xây dựng khung đô thị thông minh để hình thành một khung kết nối tất cả các hệ thống, trong tất cả các lĩnh vực y tế, giao thông, nông lâm nghiệp…thông minh. Khung kiến trúc này hoàn toàn mở để các giải pháp của doanh nghiệp khác đều có thể tham gia cung cấp giải pháp trong các lĩnh vực khác nhau./.

Đỗ Thoa