Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: BL

Hội thảo nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu về nhu cầu hợp tác đầu tư, một số công nghệ mới và mô hình ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Ninh Bình Hoàng Trọng Lễ cho biết, Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm về rau quả. Trong đó, khu vực Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất rau lớn nhất cả nước nhưng sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán, giá thành cao, chất lượng thấp, tổn thất sau thu hoạch lớn... Vì vậy, việc hỗ trợ, nâng cao năng lực ứng dụng và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp an toàn trong vùng Đồng bằng sông Hồng rất quan trọng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu những thách thức cũng như cơ hội và nhu cầu đổi mới công nghệ, hợp tác đầu tư trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung. Đồng thời, nhiều vấn đề cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận như: Ứng dụng công nghệ cao và tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ canh tác, bảo quản và chế biến trong sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng; công nghệ chế biến sản phẩm dinh dưỡng từ gạo nảy mầm và cơ hội đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp…

Trong khuôn khổ Hội thảo, từ thực tế về nhu cầu hợp tác đầu tư, nhu cầu về một số công nghệ mới và mô hình ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng, các chuyên gia tư vấn công nghệ sẽ tư vấn công nghệ và giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu./.

 

 

BL