Những cơ sở nuôi cá bè gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: K.V)

Qua phát hiện các trường hợp vi phạm, tỉnh đã xử phạt với số tiền 5,6 tỷ đồng, tăng 38 trường hợp và 2,9 tỷ đồng so với năm 2014.

Cũng trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường đối với 11 cơ sở, nâng tổng số cơ sở được chứng nhận từ trước đến nay là 143 cơ sở, đạt 91%, trong đó bao gồm 79 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 64 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Như vậy, tỉnh Đồng Nai còn 14 cơ sở chưa được cấp chứng nhận hoàn thành các biện pháp khắc phục ô nhiễm, trong đó có 9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Để kiểm soát tình trạng gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, những trường hợp kiểm tra phát hiện cố tình gây ô nhiễm sẽ bị xử phạt thật nặng. Trong năm 2015, những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Đồng Nai đã bị xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng/cơ sở. Ngoài xử phạt hành chính các cơ sở gây ô nhiễm còn buộc phải có biện pháp khắc phục trong thời gian theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch phải di dời ra khỏi khu dân cư để bảo vệ môi trường. Theo quy định, đến cuối năm 2015, những cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai buộc phải di dời ra khỏi khu dân cư.

Để bảo vệ môi trường, Đồng Nai đã xử lý hơn 30 bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, hết năm 2015, việc xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh này sẽ hoàn tất. Những chất thải thu gom được đều đưa về 9 khu xử lý chất thải được tỉnh quy hoạch. 

Tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường. Năm 2015, Quỹ này đã tiếp nhận thêm gần 8,4 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung, nâng tổng Quỹ Bảo vệ môi trường toàn tỉnh lên 116 tỷ đồng. Nguồn quỹ này đã được ưu tiên cho các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã vay đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, mua xe vận chuyển rác hợp vệ sinh...

Ngoài thu gom xử lý chất thải, tỉnh rất chú ý việc thu gom, xử lý nước thải tại các nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 29/32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó 24/29 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoạt động ổn định. Hiện, toàn tỉnh có 18 khu công nghiệp được lắp trạm quan trắc tự động nước thải. Trong đó, có 1 trạm sử dụng quan trắc cho 2 khu công nghiệp là Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2; 1 trạm sử dụng quan trắc cho 2 khu công nghiệp là Nhơn Trạch 2 và Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang. Dự kiến, trong quý I năm 2016, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư tiếp trạm quan trắc nước thải tự động cho Khu công nghiệp Suối Tre.

Được biết, trong giai đoạn từ 2011 - 2015, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai là trên 5.700 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước là hơn 2.750 tỷ đồng, vốn các doanh nghiệp đầu tư khoảng 2.970 tỷ đồng để làm các khu xử lý chất thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, khắc phục ô nhiễm môi trường ở những cơ sở gây ô nhiễm…

K.V