Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là giải thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng cho nhà khoa học. (Ảnh: Bộ KH&CN).

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015 (đợt 5) vừa tổ chức ngày 30/1, tại Hà Nội, các thành viên Hội đồng đã nghe Bộ KH&CN (cơ quan Thường trực tổ chức xét tặng Giải thưởng) báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/6/2015 về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

Sau khi thảo luận tiến độ và tình hình xét tặng giải thưởng tại các cơ sở, Hội đồng cấp Nhà nước thống nhất về việc điều chỉnh tiến độ xét tặng giải thưởng quy định tại Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/6/2015 như sau: Gia hạn thời gian đối với Hội đồng cấp cơ sở đến hết ngày 29/2/2016 và đối với Hội đồng cấp bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/ 03/2016; Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ nhận hồ sơ đề nghị giải thưởng kết thúc vào ngày 05/4/2016; Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 10/4 đến hết ngày 10/6/2016.

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào tháng 7/2016. Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9./.

Bích Liên