Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Cụ thể, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp, mức điểm chênh lệch trúng tuyển giảm còn 0,25 (quy định hiện hành 0,5 điểm) tương ứng với tổng đểm 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số theo thang điểm 10. Như vậy, điểm cộng ưu tiên khu vực tối đa thí sinh được hưởng chỉ là 0,75 thay vì 1,5 như quy định hiện hành.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào taọ giáo viên ở các trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thì căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hoá sử dụng để xét tuyển.

Đối với các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

Về tổ chức xét tuyển, Dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển 15 ngày.

Trước các ngày cuối cùng của tháng chẵn, các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh nhập học của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo Thông tư được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đến ngày 28/2. Sau thời gian này, dự thảo được điều chỉnh thông qua để áp dụng vào công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, năm 2018./.

Mỹ Anh