UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 3/1/2019 theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng chính phủ và quyết liệt chỉ đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, UBND cấp quận, huyện, xã, phường đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Cho đến nay, 100% quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn có đủ công chức, viên chức đảm bảo điều kiện theo quy định để thành lập 1-2 đoàn thanh tra chuyên ngành. Kết quả, đến ngày 10/9, cấp huyện đã tổ chức thanh tra 288 cơ sở, xử phạt 93 cơ sở, số tiền phạt trên 309 triệu đồng; cấp xã tổ chức kiểm tra 639 cơ sở, xử phạt 173 cơ sở, số tiền phạt trên 342 triệu đồng.

Sở Y tế Hà Nọi và Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, tổ chức kiểm tra chuyên đề bếp ăn tập thể khu công nghiệp; thực hiện tốt kế hoạch liên ngành y tế - giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thành phố. Tổ chức 2 đoàn kiểm tra liên ngành y tế- giáo dục kiểm tra sự phối hợp quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học của tuyến quận, huyện.

Theo ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, hiện còn khó khăn trong triển khai công tác này. Cụ thể, đa phần các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm thanh tra lần đầu.

Thêm vào đó, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra mới được tập huấn thời gian ngắn, kiến thức và kinh nghiệm thanh tra còn hạn chế, quy trình thanh tra chặt chẽ, phức tạp nên gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là tuyến xã còn dè dặt trong giai đoạn đầu triển khai.

Ngoài ra, số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, phường, thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, tồn tại chợ tạm, chợ cóc… gây khó khăn cho việc thanh tra. Tâm lý “làng xóm, họ hàng” làm hạn chế kết quả xử lý vi phạm hành chính.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành an toàn thành phố tại tuyến quận, huyện, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thành phố, đảm bảo triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thành phố tại 100% các xã, phường, thị trấn. Các cuộc thanh tra phải thực hiện đúng quy trình thanh tra, công tâm, khách quan giữa các cơ sở, xử phạt nghiêm với các cơ sở có vi phạm, công khai các cơ sở vi phạm.

Đặc biệt, lãnh đạo các quận, huyện, xã, phường khi triển khai thanh tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm đích thân các Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp quận, huyện phải đi kiểm tra an toàn thực phẩm ít nhất 1 lần/tháng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra 1 lần/tuần. Ngoài ra, các quận, huyện phải thực hiện 1 tháng/lần tổ chức giao ban, đánh giá công tác triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.../.

Việt Long