Ảnh minh hoạ.

Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4, 5 cấp Tiểu học, lớp 6, 7, 8, 9 cấp Trung học cơ sở và lớp 10,11,12 cấp Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.

Đối với lớp 4, 5 gồm các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Đối với lớp 6, 7, 8, 9 gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Đối với lớp 10, 11 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Đối với lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Chương trình "Học trên truyền hình" do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài PT&TH Hà Nội thực hiện từ ngày 9/3/2020. Đến nay, toàn bộ học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố đã được học trên truyền hình. Đây là hình thức học nhằm giúp học sinh có thể học tập tại nhà khi chưa thể đến trường học tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Kênh H1 (dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12)


 

Kênh H2 (dành cho học sinh các lớp 4,5,6,7,8,10,11)

 
 
 
 
 
 

VA