Liên đoàn vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Thi đua. (Ảnh: Phạm Thu Hà)

Ngày 17/10, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn (1959-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ II).

Theo Tiến sĩ Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, trong 60 năm qua, Liên đoàn đã hoàn thành xuất sắc gần 200 công trình thuộc các lĩnh vực đo vẽ địa chất, tìm kiếm, điều tra đánh giá khoáng sản; điều tra địa chất đô thị, địa chất thủy văn, địa chất môi trường….Trong đó, nổi bật là Công trình Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam 1:500.000 và một số bản đồ chuyên đề cùng tỷ lệ là bản đồ địa chất đầu tiên được thành lập của chuyên ngành Bản đồ địa chất Việt Nam. Cụ thể, tính đến nay, Liên đoàn đã hoàn thành đo vẽ ở tỷ lệ 1:500.000 được 51 nhóm tờ với tổng diện tích 80.317 km2..

Cùng với nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở các tỉ lệ, Liên đoàn đã tiến hành đồng thời nhiều nhiệm vụ chuyên đề, công trình tổng hợp đề tài khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực không chỉ phục vụ trực tiếp công tác đo vẽ địa chất, điều tra khoáng sản của Liên đoàn của ngành mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và các địa phương.

Về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, Liên đoàn đã tổ chức lập Đề án và thực hiện 10 Đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1:50:000, trong đó có 4 Đề án đã hoàn thành và nộp báo cáo vào lưu trữ địa chất, 1 Đề án hoàn thành thực địa, hiện đang tổng kết; 4 Đề án đang thi công; 1 Đề án đang chuẩn bị thi công. Kết quả thực hiện các đề án lập bản đồ địa chất đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về địa chất khu vực, xác định được nhiều diện tích có triển vọng khoáng sản để đánh giá tiếp theo. Trong đó, nổi bật là các phát hiện về chì - kẽm Đèo Ách, sắt Tân An, Minh An và đá mĩ nghệ Suối Giàng (Yên Bái), wolfram Bản Ngà, Vân Hồ (Sơn La), vàng Hứa Cuổi, Sìn Hồ (Lai Châu), đồng, vàng Nậm Lang, Sa Pa (Lào Cai)…

Với những thành tích xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 60 năm, Liên đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ II, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Liên đoàn là đơn vị đầu tiên của Ngành Địa chất có những công trình đoạt giải thưởng Nhà nước, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những thành quả đó không những là dấu son trên chặng đường xây dựng và phát triển của Liên đoàn mà còn là cơ sở khoa học, thực tiễn cho công tác xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần phục vụ cho ngành địa chất nói riêng.

Nhằm phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong năm qua, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương nhấn mạnh: Liên đoàn cần tiếp tục phát huy trí tuệ, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, triển khai hiệu quả Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” của Chính phủ. Bên cạnh đó, Liên đoàn nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức, kiện toàn bộ máy của Liên đoàn, từng bước ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người lao động…; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các Vụ Địa chất, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, các đơn vị trong và ngoài Tổng cục mở rộng hợp tác quốc tế với các nước phát triển nhằm đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ địa chất; chú trọng công tác đào tạo, đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực, trình độ làm công tác đo vẽ bản đồ địa chất; tập trung nghiên cứu để mở rộng chuyển giao các sản phẩm đo vẽ bản đồ địa chất, đặc biệt là kết quả điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường tới các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các Bộ…/.

BL