Đó là ý kiến của thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên Toán - Hệ thống Giáo dục HOCMAI khi đánh giá phần tinh giản môn Toán học kỳ II khối THPT do Bộ GD&ĐT vừa công bố. Theo thầy với môn Toán lớp 10: Phần Đại Số nội dung điều chỉnh nằm trong khoảng từ bài 15 đến bài 30 (gồm 16 bài). Trong đó có 4 bài (18, 20, 24, 25) được lược bỏ một số nội dung (không dạy cả bài) hoặc học sinh tự học. Và có 5 bài (16, 27, 28, 29, 30) được lược bỏ một số mục nhỏ (chủ yếu là các hoạt động trên lớp) khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần Hình Học: nội dung điều chỉnh nằm ở 2 chương: Tích vô hướng của hai vectơ và Ứng dụng và Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.  Lược bỏ một số nội dung nâng cao, lược bỏ một số kĩ năng có thể được hình thành trong khi làm bài tập. Bên cạnh đó cũng không yêu cầu học sinh chứng minh các định lí – tính chất, khuyến khích tính thần tự học, tự đọc, nhưng vẫn đảm bảo kiến thức nền tảng cơ bản cốt lõi để học sinh có thể có đủ năng lực học tiếp lớp học sau.


 Ảnh minh hoạ. Nguồn: VA

Với môn Toán lớp 11: Phần Đại Số & Giải Tích nội dung điều chỉnh nằm trong khoảng từ bài 16 đến bài 26 (gồm 11 bài). Trong đó có 1 bài (23) được lược bỏ không dạy. Và có 10 bài còn lại đều được lược bỏ một số mục nhỏ (chủ yếu là các hoạt động trên lớp) khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần Hình Học: nội dung điều chỉnh nằm trong khoảng từ bài 18 đến bài 26 (gồm 9 bài). Trong đó 5 bài (18, 19, 20, 21, 22) đều được lược bỏ một số mục nhỏ (chủ yếu là các hoạt động trên lớp) học sinh tự học và khuyến khích tự đọc.

Với môn Toán lớp 12: Phần Giải Tích, nội dung điều chỉnh nằm trong khoảng từ bài 15 đến bài 23 (gồm 9 bài). Trong đó có 8 bài (từ bài 16 đến 23, trừ bài 15) được lược bỏ một số mục nhỏ (chủ yếu là các hoạt động trên lớp) học sinh tự học có hướng dẫn.

Phần Hình Học: nội dung điều chỉnh nằm trong khoảng từ bài 8 đến bài 12 (gồm 5 bài). Trong đó có 3 bài (8, 9, 10) được lược bỏ một số mục nhỏ (chủ yếu là các hoạt động trên lớp và không bắt học sinh chứng minh) học sinh tự học có hướng dẫn.

Như vậy ở 3 khối THPT, các điều chỉnh chủ yếu  là giảm bớt thời gian hoạt động trên lớp, bỏ qua các ví dụ để dẫn dắt tới các kết quả, định nghĩa, tính chất và một số định lý không bắt học sinh chứng minh, công nhận luôn các kết quả và hướng dẫn học sinh tự học và làm bài tập. Điều này xuất phát từ đặc thù môn Toán THPT, các kiến thức có sự kết nối chặt chẽ nên việc cắt giảm nhiều sẽ gây ra sự xáo trộn về các mạch kiến thức, đặc biệt là lớp 12. 

Thầy Nguyễn Thanh Tùng cũng cho hay, với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng đã ảnh hưởng tới việc dạy và học của nhà trường và học sinh các lớp trên cả nước. Do đó, những điều chỉnh mà Bộ vừa công bố là hoàn toàn phù hợp với thực tế để đảm bảo kế hoạch năm học.

Riêng với các bạn học sinh 12, năm nay tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2020. Vì môn Toán kiến thức thi tập trung chủ yếu ở lớp 12, mà phần điều chỉnh tinh giảm thuộc nội dung lớp 12 (Giải tích và Hình học) chiếm tỉ lệ rất ít. Do đó, học sinh vẫn cần tập trung ôn tập theo đúng tiến độ, kế hoạch và lộ trình đã thực hiện trước đó. 

Học sinh tiếp tục chờ thêm đề Tham khảo sắp tới của Bộ GD&ĐT, cập nhật thêm về cấu trúc và nội dung đề thi. Từ đó có thêm một kênh tham khảo để lên kế hoạch ôn tập sao cho hiệu quả nhất./.

Mỹ Anh