Ngày 20/4 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019.

Giải thưởng Bảo Sơn nhằm tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả sở hữu các sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam. Giải thưởng được tổ chức thường niên và bắt đầu được trao từ năm 2011.

Năm 2019 là năm thứ 8 Giải thưởng Bảo Sơn được phát động, xét thưởng cho 5 lĩnh vực:  Cải cách giáo dục đào tạo;  Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Văn học. Đây cũng là năm có sự thay đổi đặc biệt trong tiêu chí lựa chọn trao giải, mở rộng xét trao thưởng cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế đã được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, làm lợi cho người dân, cộng đồng hoặc đất nước và mang lại giá trị kinh tế cao.

Phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019. Ảnh: Châu Anh

Theo đó, đối tượng tham gia Giải thưởng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính tròn theo năm dương lịch, đến hết thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng), có công trình đã được ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Các công trình nghiên cứu khoa học đã đạt các giải thưởng trong hệ thống giải thưởng khoa học - công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và giải thưởng của các Hiệp hội Trung ương không được đăng ký tham dự Giải thưởng Bảo Sơn.

Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Về tiêu chí công trình tham dự Giải thưởng, Ban Tổ chức cho biết: Các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế có giá trị khoa học hoặc giá trị kinh tế cao, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo hoặc các giải pháp công nghệ, tư vấn chính sách có tính sáng tạo cao; sách do một nhà xuất bản có uy tín ấn hành hoặc các chứng nhận khác có thẩm quyền...

Các công trình khoa học đã được ứng dụng, hướng tới việc giải quyết các vấn đề do thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam đặt ra và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa trong đời sống, xã hội.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trên toàn quốc làm lợi cho người dân, cộng đồng hoặc đất nước, mang lại giá trị kinh tế cao, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đó đã được áp dụng có hiệu quả trong cuộc sống.

Được biết, mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 1 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 50.000 USD theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao Giải thưởng, kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Cúp Bảo Sơn.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/5/2019 đến ngày 30/9/2019./.

Châu Anh