leftcenterrightdel
 Ảnh: Khoa Y - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Khoa Y Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 89 giảng viên, 26 chuyên gia đầu ngành kiêm nhiệm và hơn 400 bác sĩ, dược sĩ thỉnh giảng thực hành; đào tạo 1.064 sinh viên thuộc 3 ngành là y khoa, dược học, răng hàm mặt. Khoa Y cũng đang thẩm định mở 2 ngành bậc thạc sĩ và 2 ngành bậc đại học

Dự kiến, đến năm 2025, Khoa Y sẽ nâng quy mô đào tạo trên 2.600 sinh viên và đến năm 2030 sẽ đào tạo 8 ngành bậc đại học, trong đó có ba ngành mới là dinh dưỡng, y học dự phòng, kỹ thuật y sinh; 16 chuyên ngành bậc thạc sĩ gồm nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, tai - mũi - họng, ung thư, khoa học y sinh.

Khoa Y Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có tên trong danh mục các trường y thế giới trong chuyên trang WDOMs (World Directory of Medical School) và là thành viên của  IPSF. Đến nay Khoa Y đã đầy đủ điều kiện để trở thành Trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên Khoa Y mở rộng đối tượng xét tuyển ngành y khoa chất lượng cao cho những sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành gần nhóm ngành khoa học sức khỏe từ các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, gồm: Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật Y sinh…, đánh dấu Khoa Y là đơn vị đầu tiên tuyển sinh đào tạo bác sĩ hệ chính quy cho người đã có bằng đại học khác. Đồng thời, năm 2018 cũng là năm đầu tiên khoa Y thực hiện đề án đào tạo nhân lực cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và các vùng kinh tế trọng điểm...

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt cho biết, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đang cùng với Khoa Y nỗ lực cho 2 dự án lớn mang tính đột phá và quyết định. Cụ thể là xây dựng Khoa Y thành Trường Đại học Khoa học sức khỏe sau 10 năm hoạt động. Đồng thời xúc tiến xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với tiêu chí gắn kết chặt chẽ cùng Trường đại học Khoa học sức khỏe theo mô hình trường - viện.

Cùng với đó, Hội đồng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thông qua Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học thành viên. Theo đó, từ năm 2021, sẽ có 4 trường tự chủ đảm bảo chi thường xuyên gồm Trường đại học Bách Khoa, Trường đại học Quốc Tế, Trường đại học Kinh tế - Luật, Trường đại học Công nghệ Thông tin.

Các trường tự chủ được tự xác định mức học phí theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có tích lũy. Việc áp dụng mức học phí mới phải có lộ trình và được xem xét trên nhiều mặt nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút người học có chất lượng.

Các trường cũng cam kết về đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, số bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học, thu nhập của giảng viên, viên chức và quỹ hỗ trợ cho người học.

Đến tháng 6/2020, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 4 trường thành viên thành lập Hội đồng trường gồm Trường đại học Bách Khoa, Trường đại học Kinh tế - Luật, Trường đại học Công nghệ Thông tin, Trường đại học Quốc Tế. Theo quy định mới, Chủ tịch hội đồng trường sẽ không giữ chức vụ quản lý trong nhà trường.

Theo Nghị định 99, việc công nhận Hội đồng trường thuộc về thẩm quyền của Hội đồng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Kết quả 100% thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng ý thông qua danh sách Hội đồng trường của các trường và ra quyết nghị công nhận.Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"./.

CM