Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội thành lập Hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-BNV ngày 22-1-2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phát triển công nghệ, kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, sản xuất, quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, phổ biến kiến thức, đánh giá sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên cho hội viên và cộng đồng; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật. Hội cũng sẽ là cầu nối để các các hội viên có thể kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước để tăng cường hiệu quả quản lý, xây dựng chính sách và định hướng phát triển các sản phẩm từ thiên nhiên…

Đại hội thành lập Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2023. Ảnh: ĐT

Trong Hội sẽ có các viện nghiên cứu như Viện Thực phẩm chức năng, Viện Khoa học các chất thiên nhiên, Viện Công nghệ thực phẩm… Những viện này sẽ thẩm định tính khoa học, an toàn của các sản phẩm, giúp các công ty tiếp cận sản phẩm này đưa ra thị trường. Hiện nay, đã có hơn 200 đơn vị đăng ký là thành viên của hội.

Cũng trong sáng nay, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2019-2013). Hội hướng tới nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học kết hợp đào tạo và sản xuất, góp phần phát triển lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên của Việt Nam tiến tới ngang tầm thế giới./.

Đỗ Thoa