leftcenterrightdel
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh. (Ảnh: BL)

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà chủ trì Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ TN&MT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đến dự.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số được Bộ tập trung triển khai từ năm 2016 với sự hỗ trợ tích cực của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ Viettel, VNPT, VNPOST, FPT, DELL, Mircrosoft, ESRI,… trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Trước hết là xây dựng, tạo lập hành lang pháp lý cho triển khai, vận hành Chính phủ điện tử, trong đó đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định đến thông tư về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ,... Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, là Bộ đầu tiên ban hành phiên bản 2.0.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh nhằm tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu tài nguyên và môi trường, nền tảng triển khai Chính phủ điện tử. Qua đó, Bộ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Viettel xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu với các thuộc tính không gian, hồ sơ địa chính, quy hoạch, giá đất; phát triển, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu quan trắc…Đây sẽ là nền tảng để ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp cho phát triển nền kinh số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh cũng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; đưa vào sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) nhằm nâng cao chất lượng xác định vị trí, tọa độ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ, phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh. Đồng thời, phát triển các ứng dụng phát triển các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ.

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo sớm kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; phát triển ứng dụng ký số thiết bị di động (gắn SIM có chữ ký số), tra cứu văn bản trên các thiết bị di động, đưa vào sử dụng ứng dụng kết nối các hệ thống quan trắc online trên phạm vi toàn quốc để quản lý, kiểm soát các nguồn thải, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho người dân. "Kết quả ngày hôm nay là nền tảng ban đầu, hệ thống sẽ cần tiếp tục được hoàn thiện bổ sung cũng như cập nhật các dữ liệu thường xuyên để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, ra quyết định của các cơ quan, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ; từng bước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử", Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự cố gắng của Bộ TN&MT và cho biết đây là một trong ba Bộ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong điều hành quản lý. Bộ TN&MT cũng là bộ tiên phong đầu tiên thực hiện Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đánh giá cao Bộ TN&MT là Bộ ban hành thông tư sớm để chuẩn hoá các báo cáo của Bộ với 32 chỉ tiêu báo cáo của Chính phủ và là một trong chín bộ thí điểm các chỉ tiêu kết nối dữ liệu quan trọng, trong đó Bộ TN&MT có 3 kết nối chỉ tiêu quan trọng và thực hiện rất tốt là: kết quả thực hiện môi trường địa phương; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; cấp phép tài nguyên nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng,  Bộ TN&MT sẽ thực hiện tốt những mục tiêu đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, từng bước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử./.

Bích Liên