Hội nghị Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các cơ sở
giáo dục đại học và trường sư phạm năm 2018. (Ảnh: VA)

Theo Bộ GD&ĐT, trong năm qua, các kết quả tiêu biểu, nổi bật của ngành giáo dục có sự đóng góp đáng kể của giáo dục đại học và đào tạo như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 với nhiều điểm mới nhằm thúc đẩy giáo dục đại học phát triển; lần đầu tiên 2 trường đại học của Việt Nam lọt top 1.000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng QS; 7 trường đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng 505 đại học tốt nhất Châu Á năm 2019 (QS Asia 2019).

Công tác kiểm định chất lượng đã đạt được kết quả khả quan, nhất là đối với kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học. Đến nay, cả nước đã có 117 cơ sở được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục, chiếm hơn 50% tổng số cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Công tác đảm bảo chất lượng và văn hóa chất lượng đã được các trường chú trọng xây dựng.

Công tác tuyển sinh năm 2018 đã diễn ra thuận lợi, ổn định, bước đầu tạo ra được môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thu hút sinh viên giỏi giữa các trường. Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các trường trong thành công này, đặc biệt là khối các trường sư phạm.

Quản trị đại học tiếp tục được nâng cao, đã có 24 trường đại học thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77; 3 trường chuẩn bị được phê duyệt cơ chế thí điểm không còn Bộ chủ quản, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình tự chủ đại học.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm 2019, xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước và của các cơ sở giáo dục; công tác triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Gắn chặt kế hoạch nhiệm vụ của giáo dục đại học với chỉ thị 2919 của Bộ trưởng về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục năm học 2018 - 2019.

Cùng với đó là vấn đề về tự chủ đại học, Hội đồng trường. Trên cơ sở đánh giá kết quả trong năm 2018, đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; khắc phục các vấn đề còn tồn tại; tư vấn tuyển sinh, phát triển các ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội và theo kịp cách mạng công nghiệp 4.0; điều tiết các ngành khó tuyển sinh, đảm bảo chất lượng sinh viên đầu vào. Công khai cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng cũng như chế tài đối với những trường vi phạm. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/kiểm định chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo/khởi nghiệp; truyền thông giáo dục đại học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo trong năm 2019 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Sớm kiện toàn Hội đồng trường để chuẩn bị các điều kiện về tự chủ đại học; các quy định tổ chức, hoạt động cho nhà trường; vấn đề quản trị nhà trường phải là những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong năm 2019.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh. Các trường công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai mức học phí trước khi tuyển sinh. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tổ chức thi THPT quốc gia, song hành cùng các địa phương, Bộ GD&ĐT.

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với những trường chưa kiểm định chất lượng. Với những trường đã kiểm định, cần tập trung kiểm định chương trình đào tạo; song hành cùng xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Hải An yêu cầu các trường thực hiện trách nhiệm giải trình thông qua cung cấp các thông tin thống kê cho cơ quan quản lý nhà nước; công khai các kết quả đào tạo, nghiên cứu, các điều kiện đảm bảo chất lượng với xã hội, người học… ; cập nhật cơ sở dữ liệu đại học của Bộ GD&ĐT.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa ứng xử của sinh viên, thầy cô giáo trong nhà trường; tăng cường hội nhập quốc tế; tăng cường hơn nữa quốc tế hóa các chương trình đào tạo để thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại trường, đặc biệt qua các chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế; tăng cường công tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo để nâng cao hơn nữa công bố quốc tế, cũng như uy tín của nhà trường./.

Mỹ Anh