Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtedothi.vn

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các sở GD&ĐT; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục, nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các trường thực hiện nghiêm túc rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phối hợp ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lý kiên quyết những hiện tượng vi phạm quy định hiện hành.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài), trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn được cấp phép hoạt động (ghi rõ thông tin như điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, thời gian, địa điểm được cấp phép hoạt động), công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT, các trường chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc những vấn đề trên, báo cáo bộ trước ngày 25/5/2018./.

Mỹ Anh