Theo ông Thái Văn Tài, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới đã quy định cụ thể nội dung, phương pháp đổi mới giảng dạy, những phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh. Từ những năng lực cốt lõi này sẽ mở rộng ra thành mạch kiến thức của từng bộ môn, được thiết kế đồng tâm, đồng trục từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, khi biên soạn sách giáo khoa, nội dung của cuốn sách trước hết cần đáp ứng về mặt dung lượng kiến thức của chương trình. Khi nội dung sách giáo khoa đã đáp ứng được những điều kiện này thì mới xem xét đến cấu trúc của sách.


Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn.

Ông Thái Văn Tài cũng khẳng định: Trong lần thẩm định này, hầu hết các bản thảo “không đạt” là do không đáp ứng được nội dung chương trình; ví dụ, chương trình quy định thời lượng 150 tiết nhưng sách chỉ thiết kế 70 tiết là không đáp ứng thời lượng và mục tiêu chương trình. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục phổ thông mới thay đổi về mục tiêu và đích đến.

“Nếu trước đây, mục tiêu của giáo dục phổ thông là xây dựng chương trình để hình thành kiến thức và kỹ năng thì hiện nay, mục tiêu hướng đến là phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Sách giáo khoa cần được thiết kế trở thành tài liệu cho học sinh, giáo viên, tất cả mọi người trong xã hội đều có thể đọc và hình dung ra chương trình”- ông Thái Văn Tài giải thích thêm.

Có 9 bản thảo đánh giá “không đạt”

Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học chia sẻ: Trong lần thẩm định này, có 9 bản thảo sách giáo khoa được đánh giá “không đạt” ở các môn: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Tiếng Việt” là do không đáp ứng được chương trình. Còn lại, đa số những tiêu chí về kỹ thuật đều được đánh giá “đạt” hoặc “đạt nhưng cần chỉnh sửa”.

Liên quan đến bản thảo sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại “không đạt” trong lần thẩm định này, ông Thái Văn Tài cho rằng: Không chỉ riêng sách của GS Hồ Ngọc Đại có thời gian sử dụng lâu năm và lượng học sinh lớn nhưng không được Hội đồng thẩm định thông qua mà tất cả sách giáo khoa hiện hành nếu không chỉnh sửa để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới thì cũng sẽ “rớt” ngay từ đầu “mặc dù những cuốn sách này cũng đã sử dụng được gần 20 năm, có hàng triệu học sinh đang học và nội dung xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5. Sách giáo khoa hiện hành muốn được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới đều cần phải chỉnh sửa, theo mạch nội dung, kiến thức quy định tại Thông tư 32”- ông Thái Văn Tài nhấn mạnh.

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện theo Luật Giáo dục, quy định “một chương trình – nhiều bộ sách giáo khoa”. Do vậy, khi đánh giá cuốn sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại “không đạt” vì không phù hợp với chương trình mới, một số ý kiến cho rằng, cần có đường đi riêng cho cuốn sách này. Tuy nhiên, đây là điều Luật không cho phép và không công bằng với hàng trăm tác giả khác đang thực hiện viết sách giáo khoa.

Ông Thái Văn Tài khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao và thời gian làm việc kỹ lưỡng, chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 vào năm 2020./.

Mỹ Anh - Việt Hà