Đó là một trong những kết quả quan trọng của Hội sinh viên Việt Nam năm học 2018- 2019 được nêu bật tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương HSV Việt Nam (mở rộng) lần thứ 3 diễn ra chiều 4/7, tại Quảng Nam.

Báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019 của Trung ương HSV Việt Nam tại Hội nghị cho biết, trong năm học này cả nước có khoảng 2,3 triệu sinh viên đang theo học tại 268 trường đại học, cao đẳng sư phạm; 388 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng. Riêng về số hội viên HSV Việt Nam, năm học này có 1.203.502 hội viên sinh hoạt tại 285 trường có tổ chức HSV Việt Nam.

Đánh giá về tình hình tư tưởng của sinh viên Việt Nam trong năm học 2018-2019, Trung ương HSV Việt Nam cho rằng: Trong năm học này, tình hình tư tưởng sinh viên cả nước cơ bản ổn định. Phần lớn sinh viên tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn, Hội phát động.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại  Hội nghị
(Ảnh: Đình Tăng)

Năm học 2018-2019 là thời điểm diễn ra đại hội, hội nghị sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc HSV Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới đại hội, đại bộ phận sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đã có nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trở thành nguồn động lực, chất xúc tác lan toả về lối sống đẹp, tinh thần, ý chí vượt khó trong cộng đồng sinh viên và xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên vi phạm pháp luật, sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm, thiếu các kỹ năng thực hành xã hội, dễ bị lôi kéo vào các trào lưu xấu độc, không lành mạnh. Một bộ phận sinh viên chưa tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động tình nguyện, thờ ơ với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước. Cạnh đó, nhiều vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, những tác động sâu rộng và mạnh mẽ của mạng xã hội đã ảnh hưởng theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực tới tình hình tư tưởng sinh viên.

Cho biết về kết quả thực hiện công tác Hội và các phong trào sinh viên năm học 2018-2019, báo cáo của Trung ương HSV Việt Nam nhận xét: Các cấp bộ Hội đã chủ động xây dựng Chương trình và chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”. Cùng với đó, các phong trào của Hội đã lan toả và thu hút đông đảo hội viên nói riêng, các sinh viên nói chung tích cực tham gia. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự chuyển động tích cực, số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tuyên dương tăng 53,22% so với năm học 2017-2018; cấp uỷ, chính quyền đã có sự quan tâm, tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào sinh viên; Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhiều trường tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích phong trào “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Việc thực hiện chủ đề năm học “Sinh viên sáng tạo” gắn với công tác tuyên truyền, tổ chức đại hội HSV các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc HSV Việt Nam lần thứ X đã phát huy được năng lực sáng tạo của hội viên, sinh viên. Đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên. Công tác xây dựng HSV Việt Nam vững mạnh tiếp tục có chuyển biến, 01 tổ chức HSV cấp tỉnh và 01 tổ chức HSV Việt Nam ở nước ngoài được thành lập, các cơ sở Hội cơ bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức HSV thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội. Hoạt động của các HSV Việt Nam ở nước ngoài có sự đổi mới, tăng tính thu hút, hấp dẫn, bổ ích đối với sinh viên ở nước ngoài và gắn với định hướng của Trung ương HSV Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Đình Tăng)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại của công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2018-2019 cũng đã bộc lộ. Trong đó đáng chú ý là nhiều chỉ tiêu năm học không đạt như đề ra, cá biệt có chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp. Một số hoạt động cấp Trung ương đề ra trong chương trình năm học nhưng chưa triển khai. Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của sinh viên ở nhiều cơ sở chưa kịp thời, còn nhiều lúng túng.

Đối với phong trào “Sinh viên 5 tốt”, một số HSV cấp tỉnh, thành phố, HSV cấp trường chưa có sự hỗ trợ, bồi dưỡng thường xuyên cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; một bộ phận sinh viên  chưa biệt hoặc chưa hiểu rõ phong trào. Công tác xét chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” chưa được triển khai thường xuyên ở HSV cấp trường trưc thuộc.

Việc kết nối các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế của sinh viên với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai trong đời sống vẫn chưa nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao. Một số Hội kết nạp hội viên chưa đúng theo Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ HSV Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch HSV Việt Nam cho biết: Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua nhiều nội dung liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học tới. Do đó, Ban Thư ký HSV Việt Nam đề nghị và mong muốn các đại biểu tham dự phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để đóng góp vào các nội dung mà Hội nghị đặt ra, qua đó góp phần hoàn thiện các văn bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả và khả thi trong triển khai nhiệm vụ tại các cấp bộ Hội trong thời gian tới.

Ngoài các nội dung đóng góp vào các văn bản trình tại Hội nghị, các đại biểu cũng sẽ trao đổi chuyên đề, báo cáo mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các cấp bộ Hội trên toàn quốc trong năm học 2018-2019; đồng thời nghe lãnh đạo Trung ương HSV Việt Nam thông báo kết quả kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban kiểm tra HSV Việt Nam khoá X;  trao giải thưởng 9/1 và khen thưởng năm học 2018-2019.../.

Đình Tăng