Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BL

Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông" hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng và triển khai từ năm 2016 đến 2018. Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năng lực thực thi công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông của các Sở Tài nguyên và môi trường tham gia dự án; qua đó, từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 lưu vực sông chính như: Sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, hiện nay, tiến độ thực hiện một số hoạt động của Dự án còn chậm do gặp những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện. Bộ TN&MT đã yêu cầu các đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Nhật Bản tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời và thống nhất nhằm thực hiện các hoạt động của Dự án trong năm 2017 và phải đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị thực hiện Dự án ở cấp Trung ương cũng như ở các tỉnh và các chuyên gia tư vấn Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện Dự án.

Theo ông Naoki Kakioka - Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, sự phối hợp giữa các tỉnh trong lưu vực sông có vai trò quan trọng trong việc quản lý môi trường nước. Ông Naoki Kakioka cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng, trước hết cần phải làm tốt Dự án này. Sau khi có kết quả của Dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và đánh giá những kết quả đó..Để phát triển bền vững, bên cạnh phát triển kinh tế, phải đảm bảo tính bền vững về môi trường. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông”./.

 

 

Bích Liên