Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Bộ TN&MT, đề án được xây dựng và triển khai nhằm hoàn thiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng lý đất đai, lập hồ sơ địa chính; điều tra cơ bản đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đưa vào quản lý, vận hành, khai thác kịp thời, hiệu quả nhằm tạo lập công cụ, tài liệu phục vụ việc quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Tây Nguyên.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã chỉ đạo Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai tổ chức điều tra, khảo sát thông tin, tư liệu của 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng về thực trạng đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra cơ bản đất đai gắn với quản lý, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, làm việc với Sở TN&MT 5 tỉnh để làm rõ khối lượng công việc cần phải thực hiện để hoàn thiện các nội dung của Đề án trong phạm tại từng tỉnh.

Bộ TN&MT giao Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục đôn đốc lấy ý kiến 5 địa phương thực hiện và một số Bộ, ngành về Đề án để sớm trình theo kế hoạch được giao./.

Bích Liên