Tiếp tục đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn
24/05/2017
(ĐCSVN) - Trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển đất nước (từ sau năm 1975 đến nay), Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới và phát triển nông nghiệp (NN), nông thôn (NT).
Cần nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh
15:26 21/07/2017
(ĐCSVN) - Cuộc cách mạng xanh khởi đầu từ hơn 4 thập kỷ qua đã tạo ra một bước đột phá về năng suất và sản lượng trong nông nghiệp, nhưng đồng thời cũng dẫn đến sự gia tăng nhanh mức độ ô nhiễm môi trường do việc sử dụng ngày càng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu, bệnh ,cỏ dại…
Phát triển kinh tế trang trại bền vững: Giải quyết tốt vốn và đất đai
18:15 20/07/2017
(ĐCSVN) - Kinh tế trang trại là một trong những hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, góp phần đánh thức tiềm năng đất đai nhiều địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, hiện nay, phát triển kinh tế trang trại vẫn gặp nhiều vướng mắc, nhất là khâu tiếp cận vốn tín dụng và đất đai.
Xuất khẩu điều tăng mạnh về giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm
16:48 20/07/2017
(ĐCSVN) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 6 năm 2017 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 333 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 149 nghìn tấn và 1,5 tỷ USD, giảm 4,4% về khối lượng nhưng tăng 20,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Diện tích trồng rừng mới 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ
16:41 19/07/2017
(ĐCSVN) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2017, số liệu về diện tích rừng trồng rừng mới tập chung, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ và sản lượng gỗ khai thác đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó số liệu về chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng không nhiều.
Xuất khẩu cao su phục hồi trong nửa đầu năm 2017
15:45 17/07/2017
(ĐCSVN) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 năm 2017 đạt 100 nghìn tấn với giá trị đạt 158 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 462 nghìn tấn và 867 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Xuất khẩu gạo phục hồi tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm
22:59 14/07/2017
(ĐCSVN) –Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2017 ước đạt 413 nghìn tấn với giá trị đạt 182 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,8 triệu tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 6,3% về khối lượng và tăng 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản
16:18 14/07/2017
(ĐCSVN) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước sản lượng khai thác thuỷ sản 6 tháng năm 2017 đạt 1.643,9 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 54,8% so với kế hoạch năm 2017. Trong đó, khai thác biển ước đạt 1.558,9 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Khai thác nội địa ước đạt 85 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ.
Thời tiết diễn biến phức tạp làm sản lượng muối đạt thấp
16:17 14/07/2017
(ĐCSVN) - Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tình hình sản xuất muối, 6 tháng đầu năm diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 13.643 ha. Trong đó, diện tích muối thủ công đạt 9.330 ha; Diện tích muối công nghiệp đạt 4.313 ha.
Hà Tĩnh hỗ trợ gần 34 tỷ đồng cho nhân dân thiệt hại trong vụ Xuân 2017
15:58 14/07/2017
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định giao Sở Tài chính tạm ứng kinh phí với số tiền gần 34 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017, nhằm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trong việc khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân 2017.