Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Cụ thể, bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa với diện tích nhiễm 8.135 ha, tăng gần 3000 ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 21 ha.  Bệnh Rầy nâu – rầy lưng trắng hại lúa diện tích nhiễm 27.849, tăng hơn 10.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 527 ha.

 Diện tích lúa bị hại do bệnh đạo ôn lá hại lúa là 33.217 ha, tăng 11.141 ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 1664 ha.

Tổng diện tích bệnh khô vằn hại lúa 29.821 ha, tăng hơn 21.164 ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 648 ha.

Diện tích lúa bị chuột hại lên đến hơn 10.000 ha, tăng hơn 2.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái. - Diện tích lúa bị sâu năn hại 5.014 ha, tăng 4.068 ha so với cùng kỳ.

 Theo khuyến cáo của Cục Bảo vệ thực vật một số bệnh như rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ sẽ nở rộ từ cuối tháng 4 đến dầu tháng 5, gây hại trên diện rộng ở các trà lúa, bên cạnh đó một số đối tượng hại lúa như chuột, bệnh đạo ôn, châu trấu tiếp tục nở do đó các địa phương cần chủ động phát hiện và phòng chống kịp thời để không ảnh hưởng đến năng suất lúa.

M.P