Ảnh minh hoa (Ảnh: BT)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 4444/VPCP-NN ngày 28/4/2017, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh Điện Biên, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam triển khai thực hiện một số các biện pháp.

Cụ thể, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo các ngành, UBND các cấp thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Công điện số 1566/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/2/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ rừng, chính quyền các cấp rà soát các vùng trọng điểm, triển khai thực hiện quyết liệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với từng khu vực, để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất khi có cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy theo đúng quy hoạch, quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; có phương án kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại những khu rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng.

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, có phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm bốn tại chỗ; thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp có cháy rừng xảy ra.

Đối với công tác chống chặt phá rừng trái pháp luật, tiếp tục chỉ đạo UBND các cấp thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Rà soát các vùng trọng điểm, các khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự, an ninh. Nếu có phát hiện buông lỏng quản lý, sai phạm trong công tác bảo vệ rừng cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an mở chuyên án điều tra, xác định rõ đối tượng cầm đầu, xúi giục, tổ chức người dân phá rừng tập thể, gây rối, mất trật tự, an ninh trên địa bàn để đưa ra xét xử nghiêm minh; nếu cần thiết, tỉnh đề nghị Bộ Công an tăng cường hỗ trợ./.

BT