Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Sản lượng muối đạt khoảng 405.170 tấn chỉ bằng 40,7% so với cùng kỳ 2017, trong đó: Muối sản xuất thủ công đạt 317.207 tấn; Muối sản xuất công nghiệp đạt 84.863 tấn.

Trong khi đó, lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 385.465 tấn, bằng 45,3% so với cùng kỳ 2017. Cụ thể, miền Bắc tồn 8.112 tấn; Miền Trung tồn 202.465 tấn; Nam Bộ tồn 174.888 tấn.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tình hình sản xuất muối, giá muối tháng 6 tăng so với tháng trước. Cụ thể: Miền Bắc từ 1.200 - 2.500 đồng/kg; Miền Trung: muối thủ công từ 800 - 1.200 đồng/kg, muối công nghiệp từ 850 - 1.200 đồng/kg; Nam Bộ từ 700 - 1.300 đồng/kg.

Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến phức tạp, ngày nắng, đêm mưa nên sản lượng muối thấp. Các địa phương tập trung tiêu thụ lượng muối tồn từ năm 2016, song tình hình tiêu thụ muối chậm.

M.P