Hình ảnh tại hội nghị (Ảnh:M.P)

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra rất nhanh và ảnh hưởng sâu rộng hơn so với các Cuộc cách mạng lần thứ 1, thứ 2, thứ 3, bởi tích tụ những giải pháp thực tế, giải pháp tích hợp trong nhiều ngành công nghiệp như: Vật lý, Hóa học, Công nghệ thông tin… Cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất; thúc đẩy sáng tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

Bên cạnh đó, khai thác tối đa nguồn dữ liệu phục vụ cộng đồng, đồng thời, thay đổi phương thức tiêu dùng, giảm thời gian tiếp cận thông tin sản phẩm, dịch vụ. Lợi ích mang lại cũng rất lớn, đó là phát triển nền sản xuất công nghiệp hiện đại; hệ thống quản lý tinh gọn và hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội cho người dân phát huy sáng tạo và khởi nghiệp.

 Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: các doanh nghiệp cần nâng cao cao nhận thức để áp dụng những ưu thế của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

M.P