Bởi thế, ngay từ đầu năm, bám sát vào sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các Sở, ngành tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân, 6 tháng đầu năm, huyện Đức Phổ đã thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Trụ sở UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: P.V)

Theo đó, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của huyện đạt 8.933 tỷ đồng, đạt 46,5% so với Nghị quyết HĐND huyện, tăng 15,5% so với cùng kỳ (trong đó: Nông – lâm - thuỷ sản đạt 1.085 tỷ đồng, đạt 35,5% KH năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ; Công nghiệp - Xây dựng đạt 3.862 tỷ đồng, đạt 45,6% KH năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ đạt 3.986 tỷ đồng, đạt 51,9% KH năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý là, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện đã chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 12,1%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 43,2%; Thương mại - dịch vụ chiếm 44,7%.

Thêm vào đó, nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư phát triển. Các dự án phát triển đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp… đã được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư; trong đó có một số dự án đang được triển khai xây dựng góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.

Đặc biệt, chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo với tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới 79,591 tỷ đồng. Đến nay, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (các xã: Phổ Vinh, Phổ Hòa, Phổ An); có 03 xã đạt 15 tiêu chí (các xã: Phổ Thạnh, Phổ Thuận, Phổ Ninh); có 01 xã đạt 14 tiêu chí (xã Phổ Văn); có 07 xã đạt 9-13 tiêu chí (các xã: Phổ Minh, Phổ Khánh, Phổ Châu, Phổ Nhơn, Phổ Quang, Phổ Phong, Phổ Cường).

Cùng với việc phát triển trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội thời gian qua, huyện Đức Phổ cũng đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện, ngày càng đi vào cuộc sống.

Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng lên; cơ sở vật chất các trường học được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, tăng cường thực hiện các biện pháp, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt được những kết quả tích cực; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em luôn được chú trọng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tạo việc làm mới và tăng việc làm thêm khoảng 4.000 lao động, đạt 50% kế hoạch năm. Chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc diện chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ…

Công tác văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung xử lý. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững.

Những kết quả đạt được như trên được kỳ vọng sẽ là tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên những chặng đường còn lại của năm 2018 và những năm tiếp theo. Từ đó, cũng thúc đẩy huyện Đức Phổ ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế hội nhập và phát triển./.

PV