(ĐCSVN) - Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá về hoạt động này, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc xử lý các thách thức vì lợi ích của Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài và của các công dân Việt Nam.

EuroCham là một trong những cơ quan có tiếng nói chính trong cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam. Phòng Thương mại châu Âu được thành lập năm 1998 để giúp Việt Nam phát triển thành một địa điểm đầu tư và đối tác thương mại hấp dẫn đối với các doanh nghiệp châu Âu. Theo EuroCham, tổ chức này   có gần 800 thành viên, thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để cung cấp cho họ những thông tin cụ thể về thị trường và bảo đảm các doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ tới các cơ quan chức năng.

 
 Ảnh minh hoạ (Nguồn: tinkinhte.com)

Các thành viên của EuroCham đánh giá môi trường kinh doanh nhìn chung rất khả quan. Mỗi quý, Eurocham đều xuất bản khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI). Mục đích của khảo sát này nhằm đánh giá mức độ tin cậy trong kinh doanh và kỳ vọng của cộng đồng kinh doanh trong tương lai. Kết quả khảo sát BCI hàng quý số 17, được thực hiện vào tháng 12/2014, cho thấy lòng tin của cộng đồng kinh doanh đã tăng hơn so với quý trước, từ 74 lên 78 điểm. Kết quả này rất gần với kết quả cao nhất từ trước đến nay, vào đầu năm 2011. Mức tăng này tiếp tục chịu tác động từ nhận thức rộng rãi về điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi. Cũng có thể những cuộc đàm phán cho Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam đang diễn ra đã tạo nên những kỳ vọng lớn về tương lai cho các doanh nghiệp châu Âu.

EuroCham cho rằng, về tổng thể, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam rất tích cực, theo bản mới nhất của khảo sát BCI. Chính phủ Việt Nam hiện đang đàm phán một số hiệp định thương mại tự do có tiềm năng mang lại động lực dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam. Hiệp định giữa Việt Nam và EU, cũng như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực Thái Bình Dương sẽ mang đến những thay đổi đáng kể khi có hiệu lực. Trong một thế giới toàn cầu hóa, các tổ chức kinh tế và khu vực đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh này, thời điểm hiện tại là bước ngoặt với đất nước, những cải cách về khuôn khổ pháp lý và dỡ bỏ cơ chế bảo hộ rất quan trọng để bảo đảm thành công.

EuroCham đã theo dõi sát các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam diễn ra trong những năm qua và được đẩy mạnh vào năm 2014 và 2015. Cộng đồng kinh doanh châu Âu đang hy vọng một sự nhất trí nhanh chóng về mặt nội dung cho một hiệp định khả thi và mạnh mẽ vì lợi ích của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam sẽ giúp Việt Nam đạt được những cải cách về kinh tế, từ đó gia tăng lòng tin của nhà đầu tư quốc tế và khuyến khích trao đổi thương mại với toàn cầu.

Quan điểm của EuroCham đối với việc Việt Nam hội nhập kinh tế sâu hơn là khuyến khích Việt Nam mở cửa thị trường càng nhanh và rộng càng tốt để các công ty, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước (SOEs) duy trì năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Thực tế, điều này sẽ cho phép các công ty của Việt Nam thích nghi với tiêu chuẩn thị trường toàn cầu và giúp duy trì chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam. Nếu được triển khai đúng đắn, FTA và AEC rõ ràng sẽ điều phối thương mại thông qua dỡ bỏ thuế quan nhưng FTA cũng giúp Việt Nam đặt các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của mình ngang hàng với châu Âu thông qua khuôn khổ các quy định mang tính ổn định. Thêm vào đó, việc mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài sẽ dẫn đến chuyển giao các kĩ năng và công nghệ nhanh hơn, tránh “bẫy thu nhập trung bình”. Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang kêu gọi các hướng tiếp cận tốt hơn với thị trường Việt Nam cũng như những điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư vào Việt Nam.

Theo EuroCham, các quyết định kinh tế được ban hành trong những năm tới sẽ có ảnh hưởng quyết định tới tương lai của Việt Nam, cũng như năng lực cạnh tranh quốc tế và mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần khuyến khích đầu tư nước ngoài nhiều hơn với chất lượng cao hơn. Vì thế, EuroCham khuyến khích các cơ quan hữu quan Việt Nam xử lý các vấn đề và bảo đảm một Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam tích cực sẽ hình thành và được triển khai thống nhất, để củng cố các kỳ vọng của cộng đồng kinh doanh châu Âu thể hiện trong khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh mới nhất. Sách Trắng năm 2015, xuất bản vào tháng 12/2014, đã đưa ra rất nhiều khuyến nghị từ các thành viên của EuroCham để đạt được điều này. Những khuyến nghị này cũng nằm trong mối quan tâm dài hạn của Việt Nam và công dân Việt Nam vì việc triển khai có hiệu quả sẽ mang lại một môi trường kinh doanh được cải thiện hơn. EuroCham luôn ủng hộ Việt Nam và sẵng sàng cung cấp tư vấn và chuyên gia khi cần thiết trong tương lai; sẽ tiếp tục làm việc với Phái đoàn Châu Âu để đảm bảo tiếng nói của các doanh nghiệp châu Âu được lắng nghe và cung cấp cho Chính phủ Việt Nam những khuyến nghị mang tính xây dựng.