Tháp rùa Hồ Gươm (Hoàn Kiếm - Hà Nội. Nguồn: dulich24.com.vn)

Đặc biệt, việc đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng bộ quận, đó là luôn xác định cấp ủy Đảng vừa là cấp định hướng, vừa là động lực, đồng thời là chỗ dựa của chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Từ đó chú trọng lãnh đạo nhằm phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ cơ sở; khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được sự đồng thuận nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, khó khăn và phức tạp. Tinh thần đổi mới đã mang lại kết quả toàn diện trên các lĩnh vực trong nửa đầu nhiệm kỳ, để Hoàn Kiếm tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững xứng đáng với vị trí quận trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm kinh tế và trung tâm văn hóa của Thủ đô.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng

Xác định rõ đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp uỷ đặc biệt coi trọng và tập trung chỉ đạo. Thông qua 8 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Thành phố, Quận ủy triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình, 26 đề án công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ quận Hoàn Kiếm quyết tâm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của quận trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quận ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội”; “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố” gắn với thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ với những hình thức sáng tạo, quận đã tổ chức hội thi tạo nên sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc quận.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ, Kế hoạch số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Quận ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ, kinh tế của quận tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế quận tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt bình quân 18,3% (chỉ tiêu Đại hội đề ra từ 18 - 20%); chiếm tỷ trọng 98,01% trong cơ cấu kinh tế (chỉ tiêu Đại hội: 98 - 99%).

Đồng chí Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (Ảnh: T.T)

Thu ngân sách luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ (mức tăng bình quân hằng năm là 11,4% - Nghị quyết Đại hội XXV phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách Thành phố giao hằng năm từ 5% trở lên), số thu do quận thực hiện hằng năm tăng bình quân 14,8% (trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 10,4%).

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ với các giải pháp quyết liệt: Quận ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/QU ngày 8/6/2016 về "Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận", UBND quận đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo tốt trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Với cách làm phù hợp, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với xử lý vi phạm nên đã tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân, nhiều người dân đồng tình ủng hộ và đã tự giác chấp hành. Công tác chỉnh trang các tuyến phố được tập trung chỉ đạo; tiếp tục chấn chỉnh và duy trì tốt hoạt động của không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ của khu phố cổ… Chính vì vậy, bộ mặt đô thị của quận có chuyển biến rõ nét tạo điểm nhấn nổi bật của Thủ đô, nhất là trên các tuyến phố chính và khu vực trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận. Ngành giáo dục - đào tạo quận tiếp tục duy trì tốt chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, liên tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường và đảm bảo tốt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn. Hoàn thành tốt chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm với chất lượng cao (bình quân trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học). Năm 2017, quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ một bên 02 cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trị an cấp phường hàng năm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm và thực hiện tốt. Quận đã có những giải pháp chủ động, tích cực giải quyết các điểm nóng phức tạp, giữ vững kỷ cương xã hội, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Chất lượng hoạt động của HĐND từ quận tới phường được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng chính quyền đi đôi với cải cách hành chính được triển khai tích cực theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu. Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Mặc dù gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận, nhưng những năm tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những thuận lợi, thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến đất nước, Thủ đô và quận Hoàn Kiếm. Theo đó, đòi hỏi các cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm theo hướng toàn diện, bền vững.

PV