(ĐCSVN) - Tuy nền kinh tế vẫn gặp không ít khó khăn, nhưng nhiều ngành kinh tế 5 tháng đầu năm vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là ngành công nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ hai năm gần đây. Nhờ lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng, nên đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2015 tăng 7,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 10,6%.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: ipsi.org.vn)

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 36.055 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 219,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 8610 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 261,3 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm là 518,4 nghìn người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7.404 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Hoạt động đầu tư tiếp tục có bước tăng trưởng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2015 thu hút 592 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2956,8 triệu USD, tăng 18,4% về số dự án. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 4.950 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong ngành nông nghiệp, sản lượng thủy sản tháng 5 ước tính đạt 619,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 367,4 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 5 ước tính đạt 252,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thuỷ sản ước tính đạt 2424,9 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, giá cả cũng tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1304,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014…