leftcenterrightdel
Cơ quan Thuế chú trọng công tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (Ảnh: M.P) 

Ngay từ đầu năm Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu tăng thu 7% so với dự toán được Quốc hội giao; giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế.  Đồng thời, kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng. 

Tổng cục Thuế cũng đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các Cục Thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.

Theo đó, cơ quan thuế tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh. Cùng với đó, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN. 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp (6,08%) so với cùng kỳ năm 2019; có 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 doanh nghiệp (10,20%); có 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 doanh nghiệp (8,05%); có 8.790 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 212 doanh nghiệp (2,47%). Đến ngày 19/03/2020, toàn quốc có 766.512 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 8.979 doanh nghiệp (1,19%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được cơ quan thuế chú trọng. Từ đầu năm đến nay cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 7.056 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 74.086 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.561,16 tỷ đồng bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 17 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 139,33 tỷ đồng; giảm lỗ 659,48 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 781,83 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 2.613 tỷ đồng.

Cùng với việc quản lý đảm bảo thu thuế, ngành Thuế còn đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nôp thuế. Theo đó, Cơ quan Thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp các dịch vụ này trên cổng thông tin trực tuyến của Chính phủ. Phối hợp với các Bộ liên quan cung cấp thủ tục khai nộp điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 phức tạp hiện nay tránh việc đi lại và tiếp xúc nhiều Tổng cục Thuế đã tích cực hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế. Cùng với đó, tổ chức các tháng hỗ trợ người noop thông qua nhiều hình thức như qua điện thoại, email, hỗ trợ trực tuyến qua facebook, youtube…

Nhờ những nỗ lực của toàn ngành, kết quả, trong quý I/2020  thu ngân sách nhà nước từ thuế đạt 339.035 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Nhìn chung, kết quả thu Quý I năm 2020 đạt khá cơ bản do kinh tế quý IV/2019 tăng trưởng khá. Tuy nhiên số thu đang có xu hướng giảm dần do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các ngành nghề kinh tế nói chung.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã thông tin kịp thời đến người nộp thuế những quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế. Đồng thời đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuôc Bộ Tài chính tổ chức rà soát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để tham mưu cho Chính phủ ban hành các giải pháp hỗ trợ về tiền thuế, tiền thuê đất cho những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành gói hỗ trợ doanh nghiệp khoảng trên 80.000 tỷ đồng.

M.P