leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 560 thủ tục

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ. Đến nay, sau hơn 04 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên chương trình Quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) gần 2 triệu văn bản, bao gồm các văn bản đến, văn bản đi, tờ trình Bộ và các loại văn bản nội bộ khác. Trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC hơn 400.000 văn bản/năm.

Đồng thời, Bộ Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia, hiện nay Bộ Tài chính đã nhận được gần 40.000 văn bản và đã gửi hơn 12.000 văn bản thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị.

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951, trong đó đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 560 thủ tục (đạt tỷ lệ 59%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã thực hiện là 351 thủ tục, đạt tỷ lệ 37%, vượt mục tiêu 30% đặt ra theo Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử. Dự kiến đến hết năm 2020 tăng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính từ 560 lên 634 dịch vụ (đạt 67%).

Hiện đại hóa thuế, hải quan

Trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Có gần 780.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,4% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ đầu năm đến ngày 19/6/2020 là gần 8 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối với 55 Ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến nay, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là hơn 770.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,9%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là gần 770.000 doanh nghiệp, đạt 98,7% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm đến ngày 19/6/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua gần 1,8 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là hơn 300.000 tỷ đồng và gần 15,7 triệu USD.

Tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là gần 6.000 doanh nghiệp (đạt 96,73%). Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là hơn 8.000 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là gần 47.000 tỷ đồng.

Về triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 15/6/2020 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ đầu năm đến 15/6/2020, có gần 640.000 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là gần 16.927 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là gần 1.495 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã kết nối dữ liệu thành công với 7 Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân thông qua hình thức Internet Banking của các Ngân hàng. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử tại thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 12/3/2020. Để việc triển khai truyền nhận dữ liệu điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan Cảnh sát Giao thông triển đạt hiệu quả cao tiến tới mở rộng triển khai khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai thử nghiệm hệ thống trao đổi dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử từ ngày 25/05/2020 tại các địa bàn trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực hải quan, đã phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành triển khai mới 71 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2020. Đến nay, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 198 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,104 triệu bộ hồ sơ và trên 38,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Ngày 22/6/2020, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia”. Báo cáo tổng hợp và phản ánh ý kiến của gần 3.100 doanh nghiệp về 12 TTHC - dịch vụ công có tần suất thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 5 Bộ, ngành, bao gồm Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế. Kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy đa số các chức năng cơ bản trên NSW hiện hoạt động tốt. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá dễ/tương đối dễ thực hiện đối với các tính năng cơ bản như “tạo tài khoản và đăng nhập”, “xem và in hồ sơ” lần lượt là 95% và 93%.

Đến nay đã có 10 nước ASEAN tham gia Cơ chế một cửa ASEAN, tổng số C/O mẫu D mà Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là gần 200.000 C/O; Việt Nam gửi sang các nước gần 227.000 C/O.

Bên cạnh đó, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan tiếp tục được quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

M.P