(ĐCSVN) - Năm 2018, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; song với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) đạt kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, là đòn bẩy giúp quận Hà Đông phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hà Đông vững bước đổi mới và hội nhập (Ảnh: T.T)

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (theo giá cố định năm 2010) ước tăng 15,77% so với năm 2017; trong đó: Ngành dịch vụ tăng 16,65%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,11%; ngành nông nghiệp - thủy sản giảm 0,12%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững: Tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 0,1%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 54,8%, thương mại- du lịch- dịch vụ đạt 45,1%.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, đến hết năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đạt 22.367 tỷ 235 triệu đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 14,83% so với cùng kỳ năm trước và vượt 0,01% so với kế hoạch.

Nông nghiệp thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các giống mới đến các hộ sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện cả năm đạt 211 tỷ 305 triệu đồng, đạt 99,6% so với cùng kỳ và đạt 100% so với kế hoạch HĐND đã giao.

Thương mại - du lịch - dịch vụ ngày một chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tính đến hết năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu thương mại - du lịch, dịch vụ - khách sạn, nhà hàng khu vực ngoài Nhà nước đạt 63.493 tỷ 188 triệu đồng, tăng 116,62% so với cùng kỳ năm trước, tăng 101,05% so với nghị quyết HĐND giao đầu năm là 62.830 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xuất khẩu năm 2018 đạt 28,91 triệu USD, tăng 117,14% so với cùng kỳ năm trước, tăng 100,45% so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trong công tác tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn quận là 4.121 tỷ 140 triệu đồng, bằng 101,7% dự toán pháp lệnh, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư, trong năm, toàn quận có 37 dự án được UBND Thành phố cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 3.302 tỷ đồng, trong đó: 13 dự án cấp giấy chứng nhận lần đầu; 24 dự án cấp giấy chứng nhận thay đổi. Bên cạnh đó, quận tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp bách phục vụ dân sinh trên địa bàn thuộc lĩnh vực giáo dục, giao thông; các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng các khu đất đấu giá; hạ tầng các khu đất dịch vụ nhằm tạo bộ mặt đô thị quận ngày càng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục công trình thuộc các dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết.

Trong công tác quản lý đô thị, quận đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các phường kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn; kết quả đã kiểm tra 2.140 công trình (đạt 100%). Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý môi trường cũng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được những hiệu quả ban đầu.

Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, lĩnh vực văn hóa - giáo dục trên địa bàn quận cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2017 - 2018, ngành GD&ĐT quận được Sở GD&ĐT đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và xếp thứ 3 trên tổng số 30 quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố; hoàn thành và vượt chỉ tiêu về trường chuẩn Quốc gia (vượt 2 trường so với kế hoạch giao), tỷ lệ trường công lập chuẩn Quốc gia đạt 80,5% (66/82 trường). Công tác văn hóa thông tin - truyền thanh - thể dục thể thao được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú, sôi nổi; Công tác xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Công tác y tế được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân; an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt quan tâm, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống nhân dân nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ việc thực hiện tốt các biện pháp giảm nghèo, các chính sách, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, trong năm quận giảm được 51 hộ nghèo, 148 hộ cận nghèo.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018, quận không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm. Quận duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Thành phố triển khai như: Phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp; phần mềm quản lý hồ sơ một cửa; phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an ninh quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Dựa trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019; đưa quận Hà Đông ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập./.

T.T