Tổng công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực vượt mục tiêu 2018 (Ảnh: EVN)

Báo cáo tổng kết năm 2018 của EVNNPC cho thấy, phụ tải năm 2018 tại khu vực miền Bắc tăng trưởng khá mạnh, sản lượng ngày max đạt 241,90 triệu kWh, tăng 17,69% so với cùng kỳ 2017; công suất Pmax đạt 11.320,9 MW tăng 14,47% so với cùng kỳ 2017.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nhất là dịp nắng nóng giữa năm, cộng thêm hệ thống điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt; công tác thu xếp vốn còn nhiều khó khăn... tuy nhiên, Tổng công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo điện phục vụ cho các đợt tưới tiêu, các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ lớn, các kỳ thi cũng như nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp... góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế; Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, sự cố, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, không để xảy ra sự cố tai nạn chết người nào. Đặc biệt, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị bị thiệt hại nặng nề của bão nỗ lực tập trung nguồn lực, có phương án tối ưu cấp điện cho các khách hàng (đặc biệt là tiêu úng), không để ảnh hưởng đến kết quả thu hoạch của bà con nông dân trong khu vực.

Cụ thể, sản điện thương phẩm năm 2018 đạt 64.271,85 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09% tương ứng tăng 6,93 tỷ kWh, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao. Theo EVNNPC, năm 2018, công tác dịch vụ khách hàng của Tổng công ty tiếp tục có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Năm 2018, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 329.861 khách hàng. Trong đó thời gian cấp điện trung thế đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa tại: Các phòng giao dịch Điện lực/Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt kế hoạch. Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, ngoài triển khai phần mềm chăm sóc khách hàng trên các máy điện thoại Smart phone, Tổng công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện.

Công tác thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ. Tính đến 31/12/2018, có 46,65 % khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian.

Năm 2018, toàn Tổng công ty có 7,9 triệu khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn (đạt 79,4%); tăng 1,3 triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn so với năm 2017. Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến khách hàng trong năm là 197,96 triệu lượt, giảm 0,12 triệu lượt so với cùng kỳ. Hiện nay các Công ty Điện lực đang sử dụng nhiều hình thức truyền thông qua facebook, Zalo, email…. đến khách hàng để giảm chi phí nhắn tin, do đó số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn tăng cao nhưng tổng số lượng gửi tin nhắn đã giảm, chỉ tin nhắn thông báo tiền điện tăng, còn lại các thông báo khác đều giảm, vì vậy chi phí nhắn tin gần như không tăng so với năm 2017.

Công tác chăm sóc khách hàng (CSKH) qua trung tâm CSKH đã dần khẳng định và tạo niềm tin cho người sử dụng điện. Năm 2018, Tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 1.761.933 yêu cầu của khách hàng, tăng 1,53 lần so với năm 2017. Mức độ hài lòng của khách hàng đã chiếm gần 90%.

Tổng công ty cũng đã triển khai thành đưa việc giải quyết các dịch vụ điện qua Trung tâm hành chính công/Dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết 19 của Chính phủ và chỉ đạo của Tập đoàn (đạt 100%). Điều này giúp các dịch vụ điện đến gần thêm với doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ điện.

Một thành công khác của EVNNPC trong năm 2018 là công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Là một trong năm Tổng công ty điện lực của EVN có tỷ lệ tổn thất cao nhất do địa bàn rộng, phức tạp; lưới điện nhiều nơi chưa đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, năm 2018, Tổng công ty thực hiện đạt 5,10%, giảm 0,41% so với kế hoạch EVN giao (5,51%) và giảm 0,53% so với năm 2017. Có 26/27 Công ty điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu, trong đó Công ty điện lực Vĩnh Phúc thực hiện giảm hơn kế hoạch giao 1,34%.

Năm 2018, EVNNPC đã hoàn thành cấp điện 100%, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các xã biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo.

Trong công tác xây dựng, tính đến hết năm 2018, EVNNPC đã khởi công 78 dự án, hoàn thành 72 dự án trong đó có nhiều dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVN giao.

Bên cạnh đó, EVNNPC cũng đã triển khai có hiệu quả chương trình văn hóa doanh nghiệp (VHDN) gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu một EVNNPC phát triển toàn diện, minh bạch vì niềm tin và lợi ích của khách hàng sử dụng điện.

 

Kim Dung