Bình minh trên mỏ Rạng Đông (Ảnh: T.T)

Trước tình hình đó, lãnh đạo PVEP đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, triển khai cụ thể, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất, an toàn tuyệt đối trên mọi hoạt động. 6 tháng đầu năm 2018, PVEP đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp lớn vào thành công chung của ngành Dầu khí.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,17 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch 6 tháng, trong đó khai thác dầu đạt 1,62 triệu tấn (đạt 105% kế hoạch 6 tháng); sản lượng khí bán là 558 triệu m³ (đạt 109% kế hoạch 6 tháng). Trong công tác phát triển mỏ, PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12/5/2018 với lưu lượng tốt. Các công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVEP là 18.294 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 4.935 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch 6 tháng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVEP và các đơn vị thành viên từ đầu năm luôn được đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến dừng hoạt động. Đặc biệt, an ninh, an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP năm 2018 là tái cơ cấu toàn đơn vị. Để thực hiện nhiệm vụ này, PVEP đã chủ động tái cơ cấu triệt để tổ chức tại bộ máy Tổng Công ty và Đơn vị/Chi nhánh và các dự án nhằm tinh giản tổ chức, tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc và điều kiện triển khai các dự án, nâng cao hiệu suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động từng bộ phận. Cùng với đó, các cấp lãnh đạo PVEP tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Đề án Cơ cấu lại PVEP giai đoạn 2017 - 2020 đã trình lên các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc một cách cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu chi phí giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo cân đối đủ vốn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty; cùng Tập đoàn hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư/quản lý đầu tư cho các dự án dầu khí, cơ chế tài chính/nguồn vốn khả thi cho hoạt động thăm dò và khai thác… Đồng thời nhanh chóng ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên. PVEP hướng tới nâng cao chất lượng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Người lao động PVEP trên giàn khai thác Đại Hùng (Ảnh: T.T)

Song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính là thăm dò khai thác dầu khí, hoạt động hỗ trợ ngư dân trên biển là một trong những nhiệm vụ chính trị mà PVEP đã làm rất tốt. Trong những năm qua, các đơn vị/nhà thẩu thuộc PVEP trong quá trình hoạt động trên biển đã  thường xuyên hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển, sơ cấp cứu và hỗ trợ di chuyển nạn nhân về bờ an toàn. Việc tham gia cứu hộ, cứu nạn luôn được tuân thủ theo thông lệ hàng hải quốc tế và quốc gia. Những cán bộ, người lao động của PVEP nói riêng và ngành Dầu khí nói chung luôn tâm niệm việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người bị nạn trên biển đây là một công việc có ý nghĩa rất lớn, là một phần trách nhiệm của những người lao động trên biển. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển sẽ ảnh hưởng tích cực đến tâm lý cần chung tay, chung sức sát cánh cùng ngư dân và các lực lượng trên biển trong việc bảo vệ an ninh an toàn dầu khí cũng như khẳng định bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Nhiệm vụ quan trọng của PVEP trong những tháng cuối năm là đảm bảo gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch năm 2018 được phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), dự kiến First Oil vào tháng 12/2018, Sư Tử Trắng Pha 2 lô 15-1 cùng một số dự án khác. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính theo kế hoạch được giao, phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng cũng như hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh hiện tại, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, PVEP sẽ tiếp tục thúc đẩy PVN sớm phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động mới của PVEP cho phù hợp với quy định hiện hành, giúp bộ máy Tổng Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành Báo cáo tổng quan PVEP, kiến nghị lên Tập đoàn, các Bộ, ngành liên quan để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay cho PVEP, trong đó có những đề xuất liên quan đến các cơ chế tài chính phù hợp về nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, PVEP sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Tập đoàn phê duyệt, định hướng triển khai công tác trong năm tiếp theo./.

PV