Ảnh minh hoạ (Ảnh: T.T)

Bên cạnh đó, giá mua nguyên liệu tôm nuôi, cá tra và các loại hải sản tăng mạnh do nguồn cung không ổn định trong khi chi phí sản xuất (tiền lương, phí kiểm tra…) đều tăng đã gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của hầu hết các doanh nghiệp.

Tuy vậy, bằng định hướng chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo, tinh thần chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khó của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX) không ngừng củng cố thương hiệu, ngày càng khẳng định uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu và chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế thủy sản hàng đầu tại Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là: Nuôi trồng và khai thác thủy sản; Sản xuất giống thủy sản; Chế biến, bảo quản, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thủy sản; Đóng tàu, sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền và cấu kiện nổi; Bán buôn sắt thép và các kim loại màu; Kinh doanh bất động sản, quyền sở dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Năm 2017, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty vẫn tiếp tục ổn định, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu đạt 203.170.663.851 đồng (vượt 110,05%); lợi nhuận trước thuế đạt 28.766.199.414 đạt (vượt 125,07%). Công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Đối với các Công ty con, tổng doanh thu đạt 109% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 151% kế hoạch. Tuy vậy, hoạt động chế biến xuất khẩu thủy sản có đạt được doanh số tốt nhưng hiệu quả chưa thực sự ổn định, rủi ro cao do tình hình thị trường và nguyên liệu có nhiều diễn biến phức tạp; hoạt động cơ khí đóng sửa tàu thuyền thủy sản phục vụ đánh bắt xa bờ trong các tháng cuối năm còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung từ sự cố tàu vỏ thép xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2018, Tổng Công ty dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn nhất là về hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy sản. Mặt khác do Tổng Công ty còn tập trung chuẩn bị và hoàn thành tốt công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty nên các doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2018 thấp hơn so với thực hiện năm 2017 khoảng 10%.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018, ngay từ đầu năm Tổng Công ty đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu và các giải pháp chủ yếu:

Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh, tổ chức thực hiện tập trung, bám sát thực tiễn, kiểm soát tình hình nhằm nỗ lực thực hiện kế hoạch 2018 ngay từ đầu năm;

Tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ phận, đơn vị trực thuộc, các Công ty con và các đơn vị có vốn đầu tư lớn của Tổng Công ty;

Thực hiện quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí, tiền lương chặt chẽ, tiết kiệm gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

Có thể nói, chặng đường phía trước tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với ý chí quyết tâm cao, toàn thể CBCNV Tổng Công ty sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai.

PV