(ĐCSVN) - Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các chính sách và thể chế sẵn có tại Việt Nam là cơ sở tốt để ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng xanh, để đem lại các kết quả trong ngắn hạn và dài hạn.

 
 Ảnh minh hoạ (Ảnh: Đ.H)

Bà Victoria Kwakwa đánh giá, Việt Nam là một trong những nước tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu một cách quyết liệt và đặt mục tiêu dành những nguồn lực lớn cho các hoạt động ứng phó tổng thể. Chính phủ đang nỗ lực hết mình để đảm bảo các nguồn lực đáp ứng được yêu cầu, và được sử dụng một cách hiệu quả, phù hợp với các chính sách, hoạt động và ngân sách cho biến đổi khí hậu. Muốn đảm bảo phân bổ chiến lược và thực hiện hiệu quả các mục tiêu ưu tiên cần nắm rõ các khoản mục chi phí và đầu tư nào được dành cho ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Điều đó có nghĩa là phải tăng cường gắn kết các chính sách và chương trình ngành thông qua việc củng cố mối liên kết giữa ngân sách nhà nước từ nhiều nguồn khác nhau với các chính sách biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, đồng thời báo cáo và đánh giá năng lực thể chế của Chính phủ trong việc thực hiện thành công ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, Ngân hàng Thế giới đã cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNDP xây dựng Báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu. Báo cáo cung cấp thông tin hỗ trợ việc đưa ra quyết sách, đồng thời đưa ra mô hình sử dụng quy trình ngân sách để xác định, lập kế hoạch và theo dõi chi tiêu cho biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra cơ sở để tích hợp  ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào qui trình lựa chọn và thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Tất cả những yếu tố đó góp phần củng cố công tác lập kế hoạch và huy động nguồn lực phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Chính phủ.

Thực hiện các khuyến nghị nêu trong báo cáo, Chính phủ sẽ củng cố được giai đoạn đầu thực hiện các chính sách trọng yếu về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Bước đầu tiên trong quá trình này sẽ là lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào qui trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, và dự trù ngân sách nhà nước. Đây sẽ mở ra một bước chuyển đổi quan trọng hướng tới đầu tư xanh trong tất cả các ngành và địa phương tại Việt Nam.

Bà Victoria Kwakwa chia sẻ, báo cáo này sẽ cung cấp thông tin giúp Chính phủ lập kế hoạch ngân sách cho ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, từ đó  thực hiện các khoản đầu tư thông minh cho một tương lai bền vững của Việt Nam. Cùng với các đối tác phát triển khác, Ngân hàng Thế giới quyết tâm giúp Việt nam nâng cao năng lực chống chịu trước tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, giảm nhẹ mức độ tổn thương của cộng đồng, đồng thời giải quyết thách thức về phát thải trên con đường Việt Nam tiến tới một tương lai xanh hơn và phồn vinh hơn.