Ảnh minh họa (Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn)

Tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong tháng 1/2018 đạt 172,5 triệu USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó giá trị xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông - Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh - 132% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam với 41 triệu USD, chiếm tới 23,9% tổng xuất khẩu cá tra.

Cùng với mức tăng trưởng xuất khẩu của thị trường Hồng Kông - Trung Quốc, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ - thị trường lớn thứ 2 của cá tra Việt Nam đạt 26 triệu USD, tăng 31%.

Trong tháng 1/2018, giá trị xuất khẩu sang 3 thị trường lớn trong khu vực ASEAN là Thái Lan, Singapore và Philippines tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 163,5%; 71,5% và 114,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung, giá trị xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 19,1 triệu USD, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Với giá trị xuất khẩu tăng trưởng mạnh, ASEAN đã vượt EU để trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 3 của Việt Nam.

Ba thị trường tiềm năng khác là Mexico, Colombia và Ảrập Xêút, giá trị xuất khẩu tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 55,7%; 81,4% và 78,9%. Trong năm 2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường này có thể tục duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

VASEP cũng dự báo, kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước năm nay có thể đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

K.D