• Kinh tế  

Kiểm toán 30 dự án BT, kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng
21/05/2018
(ĐCSVN) - Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.
Nâng cao ý thức người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất
23:08 18/05/2018
(ĐCSVN) - Công tác bảo vệ thực vật đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông sản. Tuy nhiên, những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của người tiêu dùng trong nước cũng như nước ngoài về chất lượng nông sản đang đặt ra những thách thức mới cho ngành bảo vệ thực vật.
Xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn phát triển hợp tác xã
22:39 18/05/2018
(ĐCSVN) – Hội thảo Xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn phát triển hợp tác xã Việt Nam là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, các hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, kết nối các nguồn lực nhằm tìm ra mô hình phát triển bền vững cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam.
Tiếp tục tận dụng cơ hội của Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ
22:33 18/05/2018
(ĐCSVN) - Diễn đàn thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ trở thành một sự kiện thường niên, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương, đặc biệt là các cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
Phát huy vai trò của cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong phát triển thương mại, dịch vụ
22:21 18/05/2018
(ĐCSVN) - Các cơ sở bán lẻ phải có liên kết với cơ sở sản xuất và Nhà nước phải có chính sách liên kết doanh nghiệp sản xuất với đối tượng phân phối, tập trung vào xây dựng chuỗi cung ứng, hình thành cửa hàng tiện lợi. Đồng thời, cần phải xác định được doanh nghiệp đầu đàn để “chỉ huy” sự phát triển của từng ngành, từng sản phẩm.
Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21:27 18/05/2018
(ĐCSVN) - Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường. Theo đó, người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên
21:25 18/05/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm phấn đấu đến năm 2020, đưa Điện Biên thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình trong vùng trung du và Miền núi phía Bắc, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân so với các vùng khác trong cả nước.
Phấn đấu năm 2018, cả nước có khoảng 39% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
21:16 18/05/2018
(ĐCSVN) - Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chương trình năm 2018.
Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2018
19:38 18/05/2018
(ĐCSVN) – Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã (HTX) năm 2018 gồm hơn 350 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác có khả năng tiêu thụ, cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác.
“Đặc khu – thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công”
19:29 18/05/2018
(ĐCSVN) - Tại Hội thảo “Đặc khu – thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công”, nhiều chuyên gia thống nhất nhận định: Phát triển mô hình Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt còn gọi là Đặc khu kinh tế sẽ thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp nhận tri thức, công nghệ mới, phương thức quản lý hiện đại,...